TP.HCM lên kế hoạch chuyển đổi số và thực hiện Nghị quyết 98

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

UBND TP.HCM đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là đổi mới toàn diện mô hình tổ chức vận hành chính quyền Thành phố dựa trên dữ liệu và công nghệ hiện đại

Hướng tới mục tiêu quyết liệt thực hiện Chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện chủ đề công tác năm 2024 với tên gọi "Quyết tâm thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội".

TP.HCM lên kế hoạch chuyển đổi số và thực hiện Nghị quyết 98 - 1

Trong nội dung thực hiện Chuyển đổi số, UBND TPHCM đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm đổi mới toàn diện mô hình tổ chức vận hành chính quyền Thành phố, dựa trên dữ liệu và công nghệ hiện đại. Mục tiêu là tạo ra một môi trường công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ và trách nhiệm giải trình.

Đồng thời, UBND cũng tiến hành triển khai các giải pháp nhằm phục vụ quản trị thực thi và điều hành Thành phố thông minh, sử dụng dữ liệu lớn, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo để theo dõi, giám sát và dự báo các vấn đề Thành phố đang gặp phải, từ đó giúp lãnh đạo Thành phố quản lý và điều hành đô thị hiệu quả hơn.

Về thực hiện Nghị quyết số 98, TPHCM sẽ tiếp tục nghiên cứu và áp dụng nó để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, đặc biệt là việc huy động các nguồn lực cần thiết. Đồng thời, sẽ tăng cường phối hợp và thông tin kịp thời giữa các cơ quan, cơ sở với nhau để tập trung vào các nội dung ưu tiên và giải pháp quan trọng.

Ngoài ra, UBND cũng đã giao cho các đơn vị 74 nhiệm vụ cụ thể, trong đó có 27 nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số và 47 nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 98. Các đơn vị này sẽ báo cáo kết quả thực hiện đến Sở Nội vụ vào giữa và cuối năm 2024 để tổng hợp và báo cáo cho UBND Thành phố.

Chiều ngày 30/1, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Chuyển đổi số, đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình hiện đại hóa và chuyển đổi số của thành phố. Trung tâm này được thành lập trên cơ sở tổ chức lại từ Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông, thuộc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM.

Đối với cấu trúc nhân sự của Trung tâm Chuyển đổi số, UBND TP.HCM đã quyết định điều động và bổ nhiệm bà Võ Thị Trung Trinh, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, vào vị trí Giám đốc Trung tâm. Đồng thời, ông Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông trước đây, đã được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thạch An

CLIP HOT