TP.HCM: CẤP, ĐỔI THẺ CHO HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH NỘI ĐỊA, QUỐC TẾ THEO THÔNG TƯ 89/2008/TT-BVHTTDL

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nhằm triển khai thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ-CP, Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL, Thông tư 48/2010/TT-BTC và Công văn số 519/TCDL-LH ngày 01/7/2010 về việc triển khai cấp, đổi thẻ Hướng dẫn viên du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TPHCM tiến hành cấp mới và đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch từ thể giấy (theo mẫu cũ tại Thông tư 04/2001/TT-TCDL), sang thẻ từ (theo mẫu mới tại Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL) từ ngày 26 tháng 7 năm 2010. Thủ tục và điều kiện cấp, đổi thẻ như sau:

  1. Đối tượng được cấp, đổi thẻ là các Hướng dẫn viên du lịch nội địa, quốc tế trên địa bàn TPHCM đủ điều kiện quy định theo Luật Du lịch, Nghị định 92/2007/NĐ-CP và Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL.
  1. Mỗi Hướng dẫn viên chỉ được đăng ký đề nghị cấp, đổi thẻ Hướng dẫn viên tại một Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch duy nhất trên toàn quốc, để đảm bảo công tác cấp, đổi thẻ và việc kiểm tra thống nhất theo quuy định của Tổng cụ Du lịch. Thẻ được cấp, đổi có giá trị sử dụng trong thời hạn 03 năm.
  1. Đối với những Hướng dẫn viên du lịch có thẻ chính thức (không thời hạn hoặc thời hạn 05 năm từ năm 2000 đến năm 2006) hoặc thẻ tạm thời trước đây, nếu đủ điều kiện quy định như trên sẽ được cấp, đổi thẻ từ. Nếu không đủ điều kiện, Hướng dẫn viên phải hoàn thiện thủ tục (tham dự các kỳ kiểm tra, hoặc các khóa đảo tạo nghiệp vụ hướng dẫn của các cơ sở đào tạo đã được Tổng cụ Du lịch ủy quyền).
  1. Các chứng chỉ nghiệp vụ và ngoại ngữ du lịch do các cơ sở đào tạo được Tổng cục Du lịch ủy quyền cấp từ tháng 01/2006 đến tháng 4/2009, đều được chấp nhận sử dụng để bổ túc hồ sơ cấp, đổi thẻ trong năm 2010.
  1. Lệ phí cấp đổi thẻ là 650.000đ đối với thẻ Hướng dẫn viên quốc tế, và 400.000đ đối với thẻ Hướng dẫn viên nội địa theo Thông tư 48/2010 của Bộ Tài chính.

TP.HCM: CẤP, ĐỔI THẺ CHO HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH NỘI ĐỊA, QUỐC TẾ THEO THÔNG TƯ 89/2008/TT-BVHTTDL - 1

TP.HCM: CẤP, ĐỔI THẺ CHO HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH NỘI ĐỊA, QUỐC TẾ THEO THÔNG TƯ 89/2008/TT-BVHTTDL - 2

Từ ngày 01/9/2010 các thẻ Hướng dẫn viên du lịch cũ (bằng giấy theo mẫu Thông tư 04/2010/TT-TCDL) không còn giá trị sử dụng.

Mọi thông tin chi tiết cần biết xin vui lòng liên hệ: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM – Phòng Lữ hành số 140 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3; điện thoại: 38242903 – ext: 131, 132, 133, 141, 142, 143, 153; số fax: 38.293.056, bản cấp, đổi thẻ và phụ lục liên quan tại các website: www.huongdanvien.vn.

 

PV

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT