Tiềm năng, thế mạnh của du lịch tỉnh Ninh Bình

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Với những thế mạnh, tiềm năng về du lịch, ngành du lịch tỉnh Ninh Bình đã có sự phát triển rõ nét, xứng đáng là địa điểm tiếp tục đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2021.

Tiềm năng, thế mạnh của du lịch tỉnh Ninh Bình - 1

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Vietnam+ (TTXVN)

CLIP HOT