Thanh niên Thành phố khởi nghiệp - lập nghiệp, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, phát triển kinh tế tập thể

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP.HCM vừa có kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Thanh niên Thành phố khởi nghiệp - lập nghiệp, đổi mới sáng tạo" giai đoạn 2023 - 2027 trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ đó phát triển kinh tế tập thể.

Thanh niên Thành phố khởi nghiệp - lập nghiệp, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, phát triển kinh tế tập thể - 1

Các bạn trẻ tham gia một cuộc thi đổi mới sáng tạo nông nghiệp năm 2022.

Mục đích, yêu cầu của kế hoạch này là phát huy sức mạnh của Đảng bộ Sở, tinh thần sáng tạo và nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động của các phòng ban, đơn vị, đoàn thể và công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở trong lĩnh vực chuyên ngành nhằm góp phần hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp, phát triển kinh tế gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm nông - lâm - ngư (OCOP); tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và các mô hình nông nghiệp công nghệ cao để đoàn viên, thanh niên, doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp tham gia và tạo sân chơi cho các bạn trẻ học tập, nâng cao ý thức sử dụng thực phẩm an toàn, có nguồn gốc, cũng như khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn Thành phố; kết nối và thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, ưu tiên xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế bền vững, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, du lịch biển, sản xuất giống cây trồng vật nuôi các dự án khởi nghiệp phát triển ngành nghề nông thôn, ngành nghề nông thôn truyền thống và phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống, các dự án khởi nghiệp du lịch nông nghiệp, du lịch làng nghề,... phù hợp với nhu cầu, định hướng phát triển Thành phố.

Đối tượng tham gia là học sinh, sinh viên, thanh niên khởi nghiệp, sản xuất kinh doanh, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP.HCM sẽ tổ chức các sự kiện (hoặc phối hợp với Thành đoàn) để hỗ trợ nâng cao nhận thức của thanh niên về tầm quan trọng của thực phẩm sạch, có nguồn gốc, ứng dụng công nghệ và sản phẩm OCOP; tổ chức tìm hiểu, khởi sự và lập nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đẩy mạnh phổ biến chính sách ưu tiên và giải pháp hỗ trợ thanh niên nông thôn, nhất là đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo có sản xuất trên đất nông nghiệp tổ chức sản xuất kinh doanh, thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Thành phố, có tích lũy, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững.

Các cơ quan chức năng cũng sẽ tuyên truyền, tập huấn cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực nông nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp công nghệ cao; tổ chức các hoạt động hỗ trợ thiết kế logo, thiết kế và in ấn bao bì, tem, ấn phẩm quảng bá sản phẩm; xây dựng, nâng cấp website, hoạt động xúc tiến thương mại cho các mô hình khởi nghiệp - lập nghiệp.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố, gắn với các hoạt động về hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp - lập nghiệp , chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), du lịch nông nghiệp, du lịch làng nghề , ... 

Hằng năm, sở sẽ tổ chức ít nhất 1 hoạt động hỗ trợ thanh niên nông thôn, doanh nghiệp trẻ khởi sự và lập nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm OCOP và sản phẩm nông nghiệp an toàn có xuất xứ, nguồn gốc.

Thanh niên Thành phố khởi nghiệp - lập nghiệp, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, phát triển kinh tế tập thể - 2

Các dự án đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đồng thời, phối hợp với các địa phương hỗ trợ thanh niên nông thôn, nhất là đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo có sản xuất trên đất nông nghiệp tổ chức sản xuất kinh doanh, thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Thành phố, góp phần hoàn thành chi tiêu chung của phong trào là hằng năm mỗi xã Đoàn hỗ trợ mới ít nhất 1 mô hình thanh niên nông thôn làm kinh tế hiệu quả .

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Kỳ Phong

CLIP HOT