Phong trào học tập và làm theo Bác Hồ trở thành nét đẹp văn hóa trong các cộng đồng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Phong trào học tập và làm theo Bác Hồ cũng đã trở thành nét đẹp văn hóa trong các cộng đồng dân cư, các dân tộc, tôn giáo, với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả; xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương nhân ái, nghĩa tình, nhiều việc làm và nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn sâu sắc

Phong trào học tập và làm theo Bác Hồ trở thành nét đẹp văn hóa trong các cộng đồng - 1

Phong trào học tập và làm theo Bác Hồ trở thành nét đẹp văn hóa trong các cộng đồng - 2

Phong trào học tập và làm theo Bác Hồ trở thành nét đẹp văn hóa trong các cộng đồng - 3

Sáng 15/5/2024, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 1- KL/TW của Bộ Chính trị và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024.

Phong trào học tập và làm theo Bác Hồ trở thành nét đẹp văn hóa trong các cộng đồng - 4

Hàng năm Thành phố đều chủ động xây dựng các chuyên đề nhằm cụ thể hóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Thành phố, Phó Bí thư Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, cho biết việc thực hiện Kết luận số 1 – KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05­ CT/TW ngày 15/5/216 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn thành phố đã có sự chuyển biến rõ nét và nâng lên về chất, ngày càng thấm sâu, lan tỏa trong hệ thống chính trị cũng như trong đời sống xã hội.

Phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần rất quan trọng vào việc tự rèn luyện của cán bộ, đảng viên, phòng ngừa, ngăn chặn tệ tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, vô cảm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thúc đẩy phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong cán bộ, công chức, viên chức; khơi dậy tinh thần đoàn kết, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nỗ lực vượt khó, tập trung khắc phục hậu quả đại dịch Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, phong trào học tập và làm theo Bác cũng đã trở thành nét đẹp văn hóa trong các cộng đồng dân cư, các dân tộc, tôn giáo, với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả; xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương nhân ái, nghĩa tình, nhiều việc làm và nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn sâu sắc.

Phong trào học tập và làm theo Bác Hồ trở thành nét đẹp văn hóa trong các cộng đồng - 5

Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 1- KL/TW của Bộ Chính trị.

Ông Nguyễn Hồ Hải nhận xét các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được tuyên dương hôm nay là một phần rất nhỏ trong hàng nghìn tấm gương tiêu biểu luôn cống hiến, hy sinh thầm lặng, tỏa sáng giữa đời thường, đáng trân trọng. Mỗi tập thể, cá nhân đã mang đến một câu chuyện truyền cảm hứng sống động về tinh thần học tập, lao động và cống hiến; thể hiện ý chí quyết tâm vượt khó, nghị lực phi thường, bản lĩnh sáng tạo, dám nghĩ dám làm, vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện đồng bộ, sáng tạo hơn nữa Kết luận số 1 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 76 của Ban Thường vụ Thành ủy;

Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phòng ngừa và ngăn chặn tệ tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, vô cảm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ,…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức, đơn vị tập trung triển khai hiệu quả Chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”. Qua đó, nâng cao nhận thức, lòng tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, sứ mệnh, trách nhiệm phát triển TP.HCM vì cả nước, cả nước vì TP.HCM.

Các đơn vị tiếp tục tiếp tục đúc kết, nhân rộng những mô hình hay và cách làm sáng tạo từ cơ sở nhằm không ngừng đổi mới, đa dạng hóa việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các tầng lớp nhân dân…

Phong trào học tập và làm theo Bác Hồ trở thành nét đẹp văn hóa trong các cộng đồng - 6

Phó Bí thư thường trực Nguyễn Hồ Hải nhận xét các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được tuyên dương hôm nay là một phần rất nhỏ trong hàng nghìn tấm gương tiêu biểu luôn cống hiến, hy sinh thầm lặng, tỏa sáng giữa đời thường, đáng trân trọng.

Phong trào học tập và làm theo Bác Hồ trở thành nét đẹp văn hóa trong các cộng đồng - 7

Phong trào học tập và làm theo Bác Hồ trở thành nét đẹp văn hóa trong các cộng đồng - 8

Phong trào học tập và làm theo Bác Hồ trở thành nét đẹp văn hóa trong các cộng đồng - 9

Tại hội nghị, ban tổ chức đã biểu dương, tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM cho 339 gương điển hình, gồm 133 tập thể và 206 cá nhân.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long

CLIP HOT