Nha Trang: 177 Đoàn viên tham gia: “Những giọt máu hồng Khatoco 2013”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nha Trang: 177 Đoàn viên tham gia: “Những giọt máu hồng Khatoco 2013” - 1

Sáng ngày 24-3-2013, tại Hội trường 46 Trần Phú, Nha Trang, Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco) đã phát động Chương trình: “Những giọt máu hồng Khatoco 2013”. Đến tham dự có Ông Phạm Trường Minh - Bí thư Chi đoàn cơ sở Khatoco và Bác sĩ Nguyễn Đình Chi - Giám đốc Trung tâm truyền máu huyết học Khánh Hòa. Đợt phát động đã được 177 Đoàn viên Thanh niên thuộc Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc hưởng ứng hiến máu tình nguyện. Đặc biệt, có một số du nước ngoài đang du lịch ở Nha Trang cũng đã hưởng ứng tham gia. Đây là lần thứ hai Khatoco phát động hiến máu tình nguyện, lần thứ nhất vào tháng 8-2012.

Nha Trang: 177 Đoàn viên tham gia: “Những giọt máu hồng Khatoco 2013” - 2

Nha Trang: 177 Đoàn viên tham gia: “Những giọt máu hồng Khatoco 2013” - 3

Nha Trang: 177 Đoàn viên tham gia: “Những giọt máu hồng Khatoco 2013” - 4


 Tin, ảnh: KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT