Ngày 28/12, ghi nhận thêm 14.421 ca COVID-19 tại 61 tỉnh, thành phố

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trong 14.421 ca COVID-19 trong nước vừa được ghi nhận, riêng Hà Nội có 1.920 ca.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Diệu Thu

CLIP HOT