Ngày 27/12, ghi nhận 14.867 ca COVID-19 trong nước và 11.374 ca khỏi bệnh

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Theo Bộ Y tế, trong 14.867 ca COVID-19 mới ghi nhận trong nước có 10.418 ca trong cộng đồng.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Diệu Thu

CLIP HOT