Khánh Hòa: Tổng Công ty Khánh Việt bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngày 18/5/2015, Tổng công ty Khánh Việt đã  tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Khánh Việt đối với Ông Lê Tiến Anh.

Khánh Hòa: Tổng Công ty Khánh Việt bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc - 1

Ông Lê Tiến Anh (Bìa phải) nhận Quyết định bổ nhiệm

Ông Lê Tiến Anh - Thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt được UBND tỉnh Khánh Hòa bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) kể từ ngày 15/5/2015, thời hạn 5 năm thay Bà Nguyễn Thị Tường Anh nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/5/2015.

Ông Lê Tiến Anh sinh năm 1963, tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính Công nghiệp tại trường Đại học Tài chính Kế toán TP.HCM (nay là Đại học Kinh tế TP.HCM). Ông về công tác tại Tổng Công ty Khánh Việt từ năm 1995, đã trải qua nhiều chức vụ khác nhau tại các đơn vị thuộc tổ hợp Công ty Mẹ - Công ty con Tổng công ty Khánh Việt: Giám đốc, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Đông Á (1996-2005), từ năm 2005 đến nay ngoài nhiệm vụ Chủ tịch Công ty CP Đông Á, Ông kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Khatoco, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Tân Khánh An; 15/9/2005 ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Khánh Việt. Tháng 8/2007 đến nay, ngoài những nhiệm vụ trên ông còn được bổ nhiệm thêm chức vụ Thành viên HĐTV Tổng Công ty Khánh Việt.

 Tin, ảnh: KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT