Khai quật khảo cổ tại Đại nội Huế

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch vừa đồng ý cho phép khai quật khảo cổ tại điện Thái Hòa thuộc Đại Nội Huế.

Khai quật khảo cổ tại Đại nội Huế - 1

Theo đó, Bộ cho phép Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khai quật khảo cổ tại địa điểm điện Thái Hòa, thuộc Đại Nội Huế, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thời gian khai quật từ ngày 5/6 đến ngày 20/6/2021, trên diện tích 66m2. Chủ trì khai quật là bà Lê Thị An Hòa, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch yêu cầu, trong thời gian khai quật, cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản Văn hóa.

Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật, phải được tạm lưu giữ tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế để bảo quản, tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ VHTTDL phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Điện Thái Hòa là công trình quan trọng nhất trong khu vực Hoàng thành Huế - nơi các vị vua Nguyễn ngự trên ngai vàng cai trị đất nước trong hơn 100 năm.

Được khởi công xây dựng vào tháng 2 năm 1805 và hoàn thành vào tháng 10 cùng năm, điện Thái Hòa là một trong những công trình tiêu biểu của kiến trúc cung đình Huế với kiểu thức “trùng thiềm điệp ốc” (hai bộ mái  trên một mặt nền), trang trí pháp lam, trên lợp ngói hoàng lưu ly. Hệ thống 80 chiếc cột bằng gỗ lim được sơn son thếp vàng, trang trí hoa văn rồng mây cùng motif “nhất thi nhất họa” với hàng trăm bài thơ chữ Hán trên các ô hộc ở phần liên ba, đố bản bên trong điện và trên dải cổ diêm ở mái đã đem lại nét duyên dáng cho công trình đồ sộ này. Bên trong điện Thái Hòa, phía trên ngai vàng là bửu tán trang trí 9 con rồng được thếp vàng rực rỡ.

Phía trước điện Thái Hòa là sân Đại triều nghi, nơi các quan đứng dự lễ Đại triều. Hàng tháng, các vua Nguyễn tổ chức lễ Đại triều vào hai ngày mồng 1 và 15 (âm lịch), tập trung đầy đủ bá quan văn võ. Sân có 2 tầng, được lát đá Thanh, hai bên dựng 2 hàng “phẩm sơn” (bia đá nhỏ, trên có khắc thứ bậc của các quan từ nhất phẩm đến cửu phẩm, mỗi bậc có 2 hạng: chánh và tòng). Tầng trên cùng dành cho các quan văn võ từ nhất phẩm đến tam phẩm. Tầng dưới dành cho các quan văn võ từ tứ phẩm trở xuống. Vị trí dưới cùng, phía gần cầu Trung Đạo là nơi dành cho các hương lão đứng chầu trong những dịp khánh tiết.

Ngoài việc khai quật khảo cổ khu vực điện Thái Hòa, Bộ VHTTDL còn cấp phép cho Trung tâm tiến hành khai quật khảo cổ khu vực tả pháo xưởng và hữu pháo xưởng – nơi đặt cửu vị thần công đường Cửa Ngăn và đường Cửa Quảng Đức, trước mắt Đại nội Huế.

Việc khảo cổ nhằm phục vụ việc xây dựng, bảo tồn hai nhà đặt pháo sắp được xây dựng lại trong thời gian tới. Thời gian khai quật từ ngày 2/6 đến 26/6/2021, trên diện tích khoảng 60m2.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

P.V

CLIP HOT