Đà Nẵng tăng cường kiểm soát vận tải hành khách đường thủy nội địa

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đà Nẵng xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách đường thủy nội địa, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và kiểm soát chặt chẽ việc phát triển phương tiện phục vụ hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng phương tiện này.

Mới đây, UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt Quyết định số 3273/QĐ-UBND ban hành kế hoạch phát triển vận tải hành khách đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đà Nẵng tăng cường kiểm soát vận tải hành khách đường thủy nội địa - 1

Du thuyền hoạt động về đêm trên sông Hàn.

Theo đó, các tuyến sông Hàn - cầu Trần Thị Lý phát triển kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng chuyến, kinh doanh vận chuyển khách du lịch, với lộ trình: cảng, bến xuất phát đầu tiên (trong phạm vi cầu Nguyễn Văn Trỗi – cầu Thuận Phước) - hạ lưu cầu Nguyễn Văn Trỗi - thượng lưu cầu Thuận Phước - cảng, bến đích cuối cùng; thời gian hoạt động trên tuyến bắt đầu từ 7 giờ 30 và kết thúc lúc 23 giờ 00.

Các tuyến sông Hàn đi vịnh Đà Nẵng phát triển kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng chuyến, kinh doanh vận chuyển khách du lịch, với lộ trình: cảng, bến xuất phát đầu tiên (giữa cầu Nguyễn Văn Trỗi - cầu Thuận Phước) - cầu Thuận Phước - cửa biển – điểm đến theo quy định - cảng, bến đích cuối cùng; thời gian hoạt động trên tuyến bắt đầu từ 7 giờ 30 và kết thúc lúc 17 giờ 30, riêng tàu nhà hàng nổi kết thúc trước 23 giờ 00.

Đà Nẵng tăng cường kiểm soát vận tải hành khách đường thủy nội địa - 2

Cầu Nguyễn Văn Trỗi nâng nhịp cho tàu du lịch đi qua trên sông Hàn.

Các tuyến sông Cu Đê - Trường Định phát triển kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng chuyến, kinh doanh vận chuyển khách du lịch, với lộ trình: cảng, bến xuất phát đầu tiên - Trường Định - điểm đến theo quy định - cảng, bến đích cuối cùng; thời gian hoạt động trên tuyến bắt đầu từ 7 giờ 30 và kết thúc 17 giờ 30, riêng tàu nhà hàng nổi kết thúc trước 23 giờ 00.

Các tuyến sông Cu Đê - vịnh Đà Nẵng phát triển kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng chuyến, kinh doanh vận chuyển khách du lịch, với lộ trình: cảng, bến xuất phát khu vực cửa sông Cu Đê - vịnh Đà Nẵng - điểm đến theo quy định - cảng, bến đích cuối cùng; thời gian hoạt động trên tuyến bắt đầu từ 7 giờ 30 và kết thúc 17 giờ 30, riêng tàu nhà hàng nổi kết thúc trước 23 giờ 00.

Các tuyến vận tải trên sông (trừ tuyến sông Hàn - cầu Trần Thị Lý - sông Cu Đê - Trường Định) phát triển kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng chuyến, kinh doanh vận chuyển khách du lịch, với lộ trình: cảng, bến xuất phát đầu tiên - điểm đến theo quy định - cảng bến đích cuối cùng; thời gian hoạt động trên tuyến bắt đầu từ 7 giờ 30 và kết thúc 17 giờ 30, riêng tàu nhà hàng nổi kết thúc trước 23 giờ 00.

Khu vực bán đảo Sơn Trà phát triển kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng chuyến, kinh doanh vận chuyển khách du lịch, với lộ trình: cảng, bến xuất phát đầu tiên - hòn Sụp - bãi Nam - bãi Đa – điểm đến theo quy định – cảng, bến đích cuối cùng; thời gian hoạt động trên tuyến bắt đầu từ 7 giờ 30 và kết thúc 17 giờ 30, riêng tàu nhà hàng nổi kết thúc trước 23 giờ 00.

Các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo phát triển kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng chuyến, kinh doanh vận chuyển khách du lịch, với lộ trình: cảng, bến xuất phát và đích cuối cùng cảng, bến trên tuyến; thời gian hoạt động trên tuyến bắt đầu từ 7 giờ 30 và kết thúc 17 giờ 30, riêng tàu nhà hàng nổi kết thúc trước 23 giờ 00.

Ngoài quy định hiện hành về phương tiện, trang thiết bị đối với phương tiện vận chuyển khách du lịch bằng đường thủy nội địa, các phương tiện thủy nội địa phải được cơ quan đăng kiểm kiểm tra và chứng nhận phù hợp theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng mới phương tiện thủy nội địa; có vùng hoạt động phù hợp với phạm vi đăng ký hoạt động kinh doanh vận tải hành khách đường thủy nội địa.

Phương tiện khi hoạt động ở vịnh Đà Nẵng, vùng nước cảng biển Đà Nẵng thuyền trưởng có trách nhiệm thông báo đến Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng và chịu sự giám sát, điều động của hệ thống giám sát, quản lý hàng hải tàu thuyền Đà Nẵng - thuộc Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng.

Các tổ chức, cá nhân không tự ý đóng mới phương tiện (kể cả mua bán, tặng cho phương tiện thủy nội địa từ địa phương khác về Đà Nẵng dưới mọi hình thức) để đăng ký hoạt động kinh doanh vận tải hành khách đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố. Trong trường hợp có nhu cầu kinh doanh vận tải hành khách đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố, các tổ chức, cá nhân lập phương án kinh doanh gửi về Sở Giao thông vận tải để xem xét báo cáo UBND thành phố.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đoàn Lê

CLIP HOT