Đà Nẵng lên kế hoạch khôi phục du lịch

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Khi Covid-19 được kiểm soát, Sở Du lịch lên kế hoạch khôi phục hoạt động theo phương châm “Chủ động - thích ứng - linh hoạt để đạt hiệu quả khôi phục du lịch và bảo đảm an toàn cho khách du lịch, người lao động du lịch cộng đồng”.

Đà Nẵng lên kế hoạch khôi phục du lịch - 1

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đồ họa: MAI ANH - H.N (Báo Đà Nẵng)

CLIP HOT