Cho phép triển khai thí điểm tàu du lịch lưu trú qua đêm trên vịnh Nha Trang

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hữu Hoàng tại cuộc họp về hoạt động tàu thủy lưu trú du lịch qua đêm.

Cho phép triển khai thí điểm tàu du lịch lưu trú qua đêm trên vịnh Nha Trang - 1

Theo đó, UBND tỉnh cho phép Công ty TNHH Sealife Group được triển khai thí điểm hoạt động tàu du lịch lưu trú qua đêm trên vịnh Nha Trang với thời gian 12 tháng, kể từ ngày 2-6-2022. Vị trí neo đậu tàu nằm trong khu neo đậu tàu thuyền (khu A) đã được Cục Hàng hải Việt Nam công bố tại Quyết định số 47 ngày 20-1-2015. Trước đó, tháng 5-2021, UBND tỉnh đã có văn bản đồng ý cho thí điểm hoạt động tàu thủy lưu trú du lịch qua đêm trên vịnh Nha Trang. Tuy nhiên, do khu neo đậu chưa được xác định, do vậy doanh nghiệp chưa tổ chức triển khai hoạt động.

Công ty TNHH Sealife Group có trách nhiệm đảm bảo tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật, vệ sinh môi trường của phương tiện; tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về tổ chức hoạt động tàu thủy lưu trú du lịch; thông báo phương án thí điểm hoạt động đến các cơ quan chức năng; chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho người trên tàu thủy lưu trú du lịch. Các sở, ngành chức năng và Ban Quản lý vịnh Nha Trang theo dõi, giám sát việc thực hiện và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Xuân Thành (Báo Khánh Hoà)

CLIP HOT