BENTHANH TOURIST TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN DVDL BẾN THÀNH

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 01 năm 2015, Công ty TNHH MTV DVDL Bến Thành (BenThanh Tourist) vừa tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần DVDL Bến Thành với sự tham gia của các cổ đông tổ chức, cá nhân và cổ đông là CBCNV công ty.

 BENTHANH TOURIST TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN DVDL BẾN THÀNH - 1

Hội đồng quản trị Công ty CP DVDL Bến Thành nhiệm kỳ 2015-2019

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành được thành lập với vốn điều lệ 250 tỷ đồng, trong đó cổ đông Nhà nước nắm giữ 49%; Cổ đông chiến lược nắm giữ 23,73%; Cán bộ công nhân viên công ty nắm giữ 2,09% và các cổ đông khác nắm giữ 25,18% . Hai nhà đầu tư chiến lược là Công ty TNHH TMDV Phan Thành và Công ty Cổ phần Địa ốc Việt.

 Tại Đại hội đồng cổ đông, BenThanh Tourist đã công bố quyết định số 5288/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND TPHCM phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty; Báo cáo dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; Biểu quyết thông qua Đại hội và bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ đầu tiên 2015 – 2019. Đại hội công bố kết quả bầu cử và ra mắt Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019 gồm:

-          Ông Nguyễn Ngọc Châu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT

-          Ông Bùi Tuấn Ngọc giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT

-          05 Thành viên HĐQT là Ông Hoàng Tâm Hòa, Ông Vũ Đình Quân, Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Ông Phan Quang Chất, Ông Đỗ Biên Quốc

 Đại hội cũng tiến hành bầu ra Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 gồm: Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh - Trưởng ban kiểm soát và 02 Thành viên là Bà Hà Thị Minh Phượng và Ông Lê Văn Hùng. Ngay phiên họp đầu tiên, Hội đồng quản trị cũng đã bầu Ông Hoàng Tâm Hòa giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DVDL Bến Thành cũng đưa ra phương án kinh doanh giai đoạn 2015 – 2019, mục tiêu, tầm nhìn chiến lược, quản trị tài chính, kế hoạch kinh doanh sau cổ phần hóa… Theo đó, doanh thu từ 2015 đến 2019 đạt từ 647 tỷ đồng đến trên 1000 ngàn tỷ đồng; lợi nhuận gộp từ 136 tỷ đồng đến 176 tỷ đồng; tỷ lệ chia cổ tức từ 8- 10%; nộp ngân sách nhà nước từ 29 tỷ đồng đến 45 tỷ đồng. Chiến lược phát triển kinh doanh cũng như mục tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2019 Hội đồng quản trị đề ra trong đại hội đã nhận được sự ủng hộ của 100% cổ đông.

 Sau khi cổ phần hóa, BenThanh Tourist tiếp tục đầu tư phát triển ở các lĩnh vực như: du lịch, bất động sản, đầu tư tài chính… Trong đó, du lịch sẽ là mảng đầu tư trọng điểm trong chiến lược phát triển chung của công ty.

 BENTHANH TOURIST

BENTHANH TOURIST TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN DVDL BẾN THÀNH - 2

VP chính: 82 -84 Calmette, Q1 - ĐT: 08. 38 22 77 88

VPDL Sài Gòn 26 Lê Lợi, Q1 - ĐT: 08. 38 242 779

VPDL 79 Nguyễn Trãi, Q1 - ĐT: 08.39 254 254

VPDL 70 Lý Tự Trọng, Q1 - ĐT: 08. 35 20 20 20

VPDL 89A Hàm Nghi, Q1 - ĐT: 08. 38 218 989

VPDL 73-75 Đồng Khởi, Q1 - ĐT: 08. 38 273 073

VPDL Chợ Lớn 299 Trần Hưng Đạo, Q5 - ĐT: 08. 38 593 636

Website: www.benthanhtourist.com

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT