Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ là thành phố thuộc Trung ương

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm du lịch chất lượng cao.

Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ là thành phố thuộc Trung ương - 1

Vũng Tàu sẽ là trung tâm du lịch chất lượng cao. Ảnh: Như Ngọc

Theo tờ trình quy hoạch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được lập theo mục tiêu phát triển tỉnh theo mô hình “3 trục động lực - 4 vùng chức năng - 5 trụ cột phát triển”.

Tầm nhìn đến năm 2035, tỉnh sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, có nền kinh tế hiện đại, mức sống dân cư cao, phát triển bao trùm, xã hội ổn định, văn minh, bền vững trên cơ sở phát triển và kết nối các đô thị bằng hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại.

Đến năm 2050, Bà Rịa - Vũng Tàu là trung tâm kinh tế biển quốc gia; trung tâm dịch vụ hàng hải của khu vực Đông Nam Á; trung tâm du lịch chất lượng cao.

Mục tiêu của tỉnh đến năm 2030 là tăng trưởng GRDP 8,4-8,6%/năm; GRDP/bình quân đầu người (không tính dầu khí) đạt 18-18,5 ngàn USD.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với báo cáo quy hoạch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sở Kế hoạch và Đầu tư t và các sở, ngành, đơn vị có liên quan nhanh chóng hoàn thiện báo cáo, cũng như tờ trình quy hoạch trình hội đồng thẩm định trước ngày 15/10; tiếp thu chỉnh sửa hoàn chỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 25/11, trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trước ngày 5/12; trình HĐND tỉnh thông qua quy hoạch trước ngày 10/12 và hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 25/12.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

N.N

CLIP HOT