TP. Hồ Chí Minh phát động sáng tác ca khúc chủ đề: “Phòng chống lụt bão – chung tay khắc phục hậu quả thiên tai”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Căn cứ vào Kế hoạch số 24/KH-TTTL ngày 08 tháng 5 năm 2013 của Trung tâm Thông tin Triển lãm về việc thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động Phòng chống lụt, bão năm 2013. Trung tâm Thông tin Triển lãm thông báo về việc phát động sáng tác ca khúc tuyên truyền chủ đề “Phòng chống lụt, bão – Chung tay khắc phục hậu quả thiên tai” như sau:

I.NỘI DUNG SÁNG TÁC:

Chủ đề chính là “Phòng chống lụt bão – Chung tay khắc phục hậu quả thiên tai”, các ca khúc tập trung thể hiện các nội dung như sau:

Ca ngợi cuộc sống lao động của nhân dân trong việc hăng hái tham gia xây dựng các công trình phòng chống lụt bão; những thành quả của địa phương trong phát huy hiệu quả những công trình sản xuất phục vụ đời sống nhân dân (trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh).

Những nguyên nhân do con người gây ra thảm họa thiên tai, biến đổi khí hậu; phản ánh tác hại của thiên tai; kêu gọi mọi người nâng cao cảnh giác phòng, chống, ứng phó và chung tay khắc phục hậu quả thiên tai.

Ca ngợi tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách” trong cộng đồng khi có thiên tai xảy ra.

Ca ngợi những tấm gương điển hình của cá nhân, tập thể có tinh thần dũng cảm trong tham gia xử lý tình huống ứng phó thiên tai.

Động viên, cổ vũ, nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội thực hiện  tốt phương châm “4 tại chỗ”

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

1.Tất cả công dân sống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

2.Các Nhạc sĩ chuyên nghiệp, không chuyên tham gia dự thi cuộc vận động sáng tác ca khúc, không phân biệt độ tuổi, giới tính

3.Khuyến khích các Nhạc sĩ trẻ, Nhạc sĩ từ các phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng tham gia cuộc phát động sáng tác

TP. Hồ Chí Minh phát động sáng tác ca khúc chủ đề: “Phòng chống lụt bão – chung tay khắc phục hậu quả thiên tai” - 1

III. THỂ LỆ CUỘC THI:

1.Thể loại:

Ca khúc tham gia cuộc thi phải là ca khúc mới chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào và không có sự tranh chấp về bản quyền sở hữu.

Ca khúc tham gia cuộc thi bao gồm: Văn bản ca khúc được đánh máy hoặc viết tay trên giấy A 4, kèm đĩa CD đã thu âm

Có thể sử dụng đặt lời mới trên các làn điệu dân ca, hò, vè.

2.Quy định chung:

Việc sử dụng một phần hay toàn bộ tư liệu của một hay nhiều người khác đưa vào tác phẩm dự thi thì phải được chủ sở hữu quyền tác giả của tư liệu đó đồng ý và ký vào văn bản đính kèm theo tác phẩm dự thi.

Mỗi tác giả có thể gởi nhiều tác phẩm tham dự.

Tác phẩm dự thi cần ghi rõ họ tên tác giả (bút danh) nếu có; ngày; tháng; năm sinh; địa chỉ; số điện thoại; email.

Ban Tổ chức sẽ không trả lại tác phẩm, đĩa CD cho tác giả tham dự.

Tác phẩm đạt giải và tác phẩm được chọn sẽ được Ban Tổ chức lưu giữ, sử dụng và thực hiện tác quyền theo quy định.

Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về các ca khúc tham dự không đúng thời hạn và những thất lạc trong quá trình tác giả gởi ca khúc tham dự.

 IV.CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

01.giải Nhất: 10.000.000đ (Mười triệu đồng)

02 giải Nhì: 7.000.000đ  ( Bảy triệu đồng)

03 giải Ba: 5.000.000đ  (Năm triệu đồng)

05: giải Khuyến khích: 1.000.000đ (Một triệu đồng)

Kèm theo giấy chứng nhận của Ban Tổ chức

Ngoài ra Ban Tổ chức sẽ chọn thêm một số ca khúc có nội dung tốt để thực hiện đĩa CD tuyên truyền, mỗi tác phẩm được chọn, được trả nhuận bút 500.000đ /tác phẩm. Ban Tổ chức được quyền sử dụng các tác phẩm đạt giải và được chọn để phục vụ cho công tác tuyên truyền

V.THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1.Thời gian:

Từ ngày phát hành thông báo đến 15giờ00 ngày 15 tháng 11 năm 2013 (căn cứ dấu bưu điện)

2. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi

Phóng Tuyên truyền, Cổ động, Triển lãm – Trung tâm Thông tin Triển lãm thành phố Hồ Chí Minh (Số 54 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình - Quận 1– thành phố Hồ Chí Minh; điện thoại 0903.126772.

Sau cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ thực hiện đĩa CD ca nhạc phát hành các quận - huyện và đơn vị phối hợp tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả của thiên tai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Rất mong sự phối hợp tích cực của các đơn vị và tham gia nhiệt tình của tất cả các anh, chị góp phần cho cuộc thi thành công.

P.V

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo