THỂ LỆ VÀ QUI TRÌNH XÉT CHỌN GIẢI THƯỞNG DU LỊCH HÀNG ĐẦU TP. HCM NĂM 2013

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

THỂ LỆ VÀ QUI TRÌNH XÉT CHỌN GIẢI THƯỞNG DU LỊCH HÀNG ĐẦU TP. HCM NĂM 2013 - 1

A.       THỂ LỆ VÀ QUI TRÌNH XÉT CHỌN:

I.    Đối tượng tham gia xét chọn

1.  Điều kiện tham gia xét chọn:

-        Các doanh nghiệp tham gia xét chọn có chức năng và đủ điều kiện kinh doanh theo qui định của pháp luật.

-        Có hồ sơ tham dự hợp lệ theo qui định tại thể lệ xét chọn.

-        Không vi phạm nghiêm trọng các qui định của ngành trong năm 2013.

-        Tuân thủ các qui định của thể lệ.

 1. 2.      Phạm vi xét chọn:

      Các doanh nghiệp kinh doanh các dịch vụ du lịch có trụ sở chính trên địa bàn thành phố được tham gia chương trình bao gồm:

-  Các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành;

-  Các doanh nghiệp kinh doanh cơ sở lưu trú;

-  Các cơ sở mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch;

-  Các nhà hàng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch;

-  Các điểm tham quan, các khu vui chơi giải trí.

-  Các hãng vận chuyển khách du lịch.

-  Các doanh nghiệp sử dụng website thương mại điện tử trong kinh doanh du lịch.

THỂ LỆ VÀ QUI TRÌNH XÉT CHỌN GIẢI THƯỞNG DU LỊCH HÀNG ĐẦU TP. HCM NĂM 2013 - 2

Thi đấu cờ người tại Ngày hội Du lịch TPHCM 2013

II. Thể lệ xét chọn đối với các ứng viên

1. Các ứng viên tham gia xét chọn phải thuộc đối tượng qui định tại Mục I, tự nguyện đăng ký tham gia và chấp nhận thể lệ của Ban Tổ chức.

   2. Các doanh nghiệp được quyền đăng ký tham gia nhiều giải thưởng trong chương trình xét chọn nhưng chỉ được xét tối đa 1 giải thưởng cho những nhóm tiêu thức có nội dung trùng nhau với quy mô khác nhau (Ví dụ: doanh nghiệp đăng ký tham gia giải thưởng inbound hàng đầu thì không được đăng ký thêm giải inbound vừa và nhỏ). Hội đồng xét chọn sẽ áp dụng hình thức phiếu bầu đối với ứng viên có số điểm đánh giá bằng nhau để chọn ứng viên đạt giải.

3. Doanh nghiệp nộp hồ sơ tham dự đúng thời hạn qui định, các hồ sơ gửi sau thời hạn qui định sẽ không được xét chọn.

  4. Các ứng viên sẽ được giới thiệu trên website của Sở, Hiệp Hội Du lịch TP.HCM và Tạp chí Du lịch trong thời gian xét chọn.

5. Các doanh nghiệp được giải sẽ được giới thiệu quảng bá trên website của Sở, Hiệp Hội Du lịch TP.HCM, Tạp chí Du lịch và quảng bá trong các sự kiện trong và ngoài nước của ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Doanh nghiệp được chọn phải đảm bảo duy trì các tiêu chí đạt được và các tiêu chí căn bản. Doanh nghiệp vi phạm các điều lệ sẽ bị thu hồi giải thưởng.

THỂ LỆ VÀ QUI TRÌNH XÉT CHỌN GIẢI THƯỞNG DU LỊCH HÀNG ĐẦU TP. HCM NĂM 2013 - 3

Gian hàng của đơn vị  Công viên Văn hóa Du lịch Suối Tiên tham gia Ngày hội Du lịch TPHCM 2013

II. Qui trình xét chọn của Ban Tổ chức:

 1. 1.   Phạm vi xét chọn:

Ban Tổ chức chọn lọc và đề cử các ứng viên phù hợp với các tiêu chí bắt buộc của từng tiêu thức (từng giải thưởng) để đưa vào danh sách ứng viên trình Hội đồng Xét chọn.

2. Qui trình xét chọn:

-  Căn cứ hồ sơ đăng ký của các doanh nghiệp và căn cứ trên các tiêu chí căn bản, Hội đồng Xét chọn thống nhất danh sách đề cử từ 15 đến 20 doanh nghiệp cho từng giải thưởng Top ten và 10 ứng viên cho mỗi giải thưởng dịch vụ du lịch tốt nhất.        

- Hội đồng Xét chọn sẽ tổng hợp và chọn 10 hoặc 5 ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho mỗi giải thưởng dịch vụ du lịch hàng đầu và 05 ứng viên được xét chọn nhiều nhất cho các dịch vụ du lịch tốt nhất.

3. Tiêu chí xét chọn:

Các doanh nghiệp hội đủ các điều kiện qui định tại Mục III nêu trên sẽ được Ban Tổ chức xét chọn theo các tiêu thức sau đây:

3.1. Các tiêu chí căn bản (điều kiện tham gia):là căn cứ xét chọn đưa vào danh sách ứng viên

-       Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nghĩa vụ về tài chính, thuế theo qui định pháp luật.

-       Thực hiện tốt các qui định của Ngành và pháp luật về báo cáo định kỳ, chế độ đối với người lao động.

-       Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong năm 2013 về lĩnh vực hoạt động.

-       Không bị khiếu nại, khiếu kiện của người tiêu dùng, du khách.

3.2.      Các tiêu chí khuyến khích:

-       Tham gia tích cực vào các hoạt động của Ngành Du lịch thành phố (các sự kiện đã tham dự trong năm và qui mô của sự tham gia).

-       Đầu tư trong việc thực hiện quảng bá giới thiệu thương hiệu của đơn vị trên các phương tiện thông tin đại chúng.

-       Đạt các giải thưởng của Ngành du lịch (Thành phố, Tổng cục Du lịch, quốc tế).

-       Tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, cứu trợ,…

3.3.  Hướng dẫn lập hồ sơ tham gia giải thưởng – đính kèm

 1. 4.   Kết quả xét chọn:

Các doanh nghiệp được xét chọn dựa trên kết quả kinh doanh đạt được xếp theo thứ tự từ cao đến thấp đối với từng loại hình kinh doanh.

THỂ LỆ VÀ QUI TRÌNH XÉT CHỌN GIẢI THƯỞNG DU LỊCH HÀNG ĐẦU TP. HCM NĂM 2013 - 4

Du khách nước ngoài xem Bản Tin nhanh Ngày hội Du lịch TPHCM 2013

B. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG – QUYỀN LỢI ỨNG VIÊN

I. Cơ cấu giải thưởng:

1.  Các giải thưởng hàng đầu:

-  Lữ hành: 65 giải thưởng

1. Xếp hạng 10 doanh nghiệp Lữ hành Inbound hàng đầu TP.HCM

2. Xếp hạng 10 doanh nghiệp Lữ hành Outbound hàng đầu TP.HCM.

3. Xếp hạng 10 doanh nghiệp Lữ hành nội địa hàng đầu TP.HCM.

4. Xếp hạng 05 doanh nghiệp Lữ hành vừa và nhỏ kinh doanh Inbound hiệu quả.

 1. Xếp hạng 05 doanh nghiệp Lữ hành vừa và nhỏ kinh doanh Outbound hiệu  quả.
 2. Xếp hạng 05 doanh nghiệp Lữ hành vừa và nhỏ kinh doanh nội địa hiệu quả
 3. Xếp hạng 10 website thương mại điện tử du lịch (lữ hành, khách sạn, dịch vụ du lịch khác) hàng đầu TP.HCM.
 4. Xếp hạng 10 hãng vận chuyển khách du lịch hàng đầu TP.HCM (02 hãng hàng không và 05 hãng vận chuyển đường bộ, 03 đơn vị vận chuyển đường thủy).

-  Khách sạn: 20 giải thưởng

1. Xếp hạng 05 khách sạn 5 sao hàng đầu TP.HCM.

2. Xếp hạng 05 khách sạn 4 sao hàng đầu TP.HCM.

3. Xếp hạng 10 khách sạn 3 sao hàng đầu TP.HCM.

- Dịch vụ đạt chuẩn: 15 giải thưởng

1. Xếp hạng 05 điểm mua sắm hàng đầu TP.HCM.

2. Xếp hạng 05 Trung tâm thương mại hàng đầu TP.HCM.

3. Xếp hạng 05 nhà hàng ăn uống đạt chuẩn hàng đầu TP.HCM.

2.   Các giải thưởng dành cho dịch vụ du lịch tốt nhất - 05 giải thưởng:

1. Điểm tham quan hấp dẫn nhất.

2. Khách sạn dành cho thương gia tốt nhất.

3. Khách sạn có dịch vụ MICE tốt nhất.

4. Bảo tàng thu hút khách tham quan nhất.

5. Khu du lịch thu hút khách nhất.

II.  Giá trị giải thưởng:

Giải thưởng bao gồm: giấy chứng nhận, cúp kỷ niệm

THỂ LỆ VÀ QUI TRÌNH XÉT CHỌN GIẢI THƯỞNG DU LỊCH HÀNG ĐẦU TP. HCM NĂM 2013 - 5

Tiết mục văn nghệ Đêm khai mạc Ngày hội Du lịch TPHCM 2013

III. Quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp đạt giải:

1.Quyền lợi:

-   Vinh danh tại “Liên hoan Tôn vinh thương hiệu Du lịch Việt” trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch 2014.

-   Logo thương hiệu của doanh nghiệp được công bố trên phương tiện thông tin đại chúng về kết quả xét chọn.

-   Được lựa chọn là các đối tác nòng cốt trong hoạt động xúc tiến du lịch chung và hưởng các lợi ích kèm theo.

2.Trách nhiệm:

-    Tuân thủ nghiêm túc các qui định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh và theo định hướng phát triển của Ngành.

-    Tuân thủ thể lệ giải thưởng.

-    Phối hợp tốt với các cơ quan chức năng của Ngành Du lịch để đảm bảo việc thực hiện kế hoạch trong thời gian được vinh danh .

-    Các doanh nghiệp đạt giải phải tích cực tham gia hoạt động vinh danh tại Liên hoan (diễu hành, tổng dợt lễ trao giải).

 1. C.  THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC – HỘI ĐỒNG XÉT CHỌN – BAN THƯ KÝ
  1. I.         Ban Tổ chức

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức việc xét chọn các giải thưởng du lịch năm 2013. Thành phần Ban Tổ chức như sau:

1. Ông Lã Quốc Khánh – Phó Giám đốc Sở – Trưởng ban

2. Bà Nguyễn Thị Khánh – Phó Chủ tịch Thường trực HHDL TP – Phó ban

3. Đại diện  – Ban Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ - Phó ban

4. Ông Nguyễn Việt Anh – Trưởng phòng Lữ hành – Ủy viên thường trực

5. Ông Nguyễn Trí Viễn  –Trưởng phòng Khách sạn – Ủy viên

6. Ông Hà Phước Chinh – Phó Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ - Ủy viên

7. Ông Tôn Thất Hòa – Tổng thư ký HHDL TP.HCM - Ủy viên

8. Ông Lê Hoàng Vũ – Phó Giám đốc TTXTDL – Ủy viên

 9.  Đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính – Ủy viên

10. Ông Huỳnh Công Minh Trường – Phó Chánh Văn phòng – Ủy viên

11. Ông Vũ Hoàng –  Tổng biên tập Tạp chí Du lịch TP.HCM– Ủy viên

THỂ LỆ VÀ QUI TRÌNH XÉT CHỌN GIẢI THƯỞNG DU LỊCH HÀNG ĐẦU TP. HCM NĂM 2013 - 6

Công diễn Liên hoan Giọng Hát Vàng Ngành Du lịch TPHCM 2013 tại Ngày hội Du lịch TPHCM 2013

II.      Hội đồng Xét chọn

Ban Tổ chức lựa chọn và bổ nhiệm Hội đồng Xét chọn để thực hiện việc xét chọn ứng viên phù hợp với các tiêu chí giải thưởng và xét chọn ứng viên để trao giải, Hội đồng Xét chọn bao gồm các thành phần:

1. Ông Lã Quốc Khánh – Phó Giám đốc Sở VHTTDL: Chủ tịch Hội đồng Xét chọn

2. Bà Nguyễn Thị Khánh – Phó Chủ tịch Thường trực HHDL TP: Thành viên

3. Ông Nguyễn Việt Anh – Trưởng phòng Lữ hành: Thành viên

4. Ông Nguyễn Trí Viễn – Trưởng phòng Khách sạn: Thành viên

5. Ông Lê Hoàng Vũ – Phó Giám đốc TTXTDL: Thành viên

6. Đại diện  Báo Tuổi Trẻ: Thành viên

7. Ông Vũ Hoàng – Tổng Biên tập Tạp chí Du lịch TP.HCM: Thành viên

 1. III.  Ban Thư ký:

Thực hiện nhiệm vụ do Ban Tổ chức giao, tổng hợp cơ sở dữ liệu đầy đủ theo yêu cầu của tiêu chí xét chọn và giới thiệu danh sách các ứng viên, triển khai và tổng hợp kết quả xét chọn căn cứ trên hồ sơ của các doanh nghiệp trình HĐ xét chọn và Ban Tổ chức; tổ chức các cuộc họp của Ban Tổ chức và HĐ xét chọn để triển khai tiến độ thực hiện. Ban Thư ký gồm:

 1. Ông Nguyễn Đức Chí – Phó Trưởng phòng Lữ hành: Trưởng ban
 2. Bà Nguyễn Thị Minh Phương – Phó Trưởng phòng Lữ hành : Phó Trưởng ban
 3. Ông Nguyễn Hữu Ân – CV Phòng Lữ hành: Thường trực Ban Thư ký
 4. Bà Bùi Thị Ngọc Trân – CV phòng Lữ hành: Thành viên

5. Bà Trần Thị Hải Vân – CV phòng Lữ hành: Thành viên

6. Bà: Nguyễn Phước Bảo Châu –  CV Phòng Khách sạn: Thành viên

7. Bà Lê Vũ Hoàng Oanh – CV Văn phòng Sở: Thành viên

8. Ông Trần Ngọc Đông Quân – Phó Trưởng phòng Tổ chức Sự kiện – TTXTDL: Thành viên

9. Bà Vũ Thị Thu – Thư ký Hiệp hội Du lịch TP.HCM: Thành viên

IV. Đơn vị bảo trợ thông tin:

- Báo Tuổi trẻ.

- Báo Người Lao động.

- Báo Du lịch Việt Nam.

- Tạp chí Du lịch TP.HCM.

- Năng động Du lịch Việt.

- VTV.

- HTV.

V. Địa chỉ liên hệ - hướng dẫn – giải đáp thắc mắc

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ sở 3)

Địa chỉ: 140 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3

Điện thoại: 08.38.242.903

Số nội bộ:      Phòng Khách sạn – 121/122

                    Phòng Lữ hành – 141/142/143

                                                                                                                        BAN TỔ CHỨC

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT

60 giây lên kế hoạch vi vu Sài Gòn
60 giây lên kế hoạch vi vu Sài Gòn

Một lịch trình khám phá chi tiết sẽ giúp bạn có chuyến trải nghiệm du lịch tại thành phố thật trọn vẹn. Nếu không biết phải bắt đầu từ đâu, hãy truy cập trang web VisitHCMC.vn để có những gợi ý đáng tin cậy.