Thanh tra Bộ VHTTDL xử phạt 6 Công ty Du lịch

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngày 3 tháng 12 năm 2012, Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL Ông Vũ Xuân Thành đã ký một loạt các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một số công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch, gồm có:

1. Công ty TNHH Vi Vu , địa chỉ: Cao ốc văn phòng Sài Gòn Prime số 107-109-110 đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TPHCM, bị xử phạt theo Quyết định số 113/QĐ-XPHC, vì đã có hành vi vi phạm: “Kinh doanh không đúng ngành, nghề, mặt hàng ghi trong Giấy Chứng nhận đầu tư” quy định tại khoản 1, Điều 10 Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16/1/2008 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại. Số tiền phạt: 2.000.000 (Hai triệu đồng).

2. Công ty TNHH Du hành Sài Gòn, địa chỉ số 201-203 đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TPHCM bị xử phạt theo Quyết định số 112/QĐ-XPHC, vì có hành vi vi phạm: “Hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế mà không có ít nhất ba hướng dẫn viên du lịch quốc tế” quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 5 Nghị định số 16/2012NĐ-CP ngày 12/3/2012 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. Số tiền phạt: 12.500.000 (Mười hai triệu năm trăm ngàn đồng).

3. Công ty Cổ phần Du lịch Mặt Trời Buổi Sáng, địa chỉ: số 404 Hoàng Diệu, Phường 5, Quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh, bị xử phạt theo Quyết định số 111/QĐ-XPHC,  vì có các hành vi vi phạm: “Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ lập, lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định của Pháp luật” quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 5 Nghị định số 16/2012/NĐ-CP ngày 12/3/2012 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. Số tiền phạt: 5.000.000 (Năm triệu đồng). “Không thực hiện đúng chế độ báo cáo cho Tổng cục Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định” quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 5 Nghị định số 16/2012/NĐ-CP của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. Số tiền phạt 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng). “Hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế mà không có ít nhất ba Hướng dẫn viên du lịch quốc tế” quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 5 Nghị định số 16/2012/NĐ-CP ngày 12/3/2012 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. Số tiền phạt: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng). Tổng số tiền phạt là 22.000.000 đồng (Hai mươi hai triệu đồng).

4. Công ty TNHH Du lịch Thay đổi Đông Nam Á, địa chỉ: số 98 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.1, TPHCM, bị xử phạt theo Quyết định số 110/QĐ-XPHC, vì có các hành vi vi phạm: “Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ lập, lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định của Pháp luật” quy  định tại điểm b, khoản 3, Điều 5 Nghị định số 16/2012/NĐ-CP ngày 12/3/2012 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. Số tiền phạt: 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng). “Không thực hiện đúng chế độ báo cáo cho Tổng cục Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định” quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 5 Nghị định số 16/2012/NĐ-CP của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. Số tiền phạt: 8.500.000 đồng (Tám triệu năm trăm ngàn đồng). “Hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế mà không có ít nhất ba Hướng dẫn viên du lịch quốc tế” quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 5 Nghị định số 16/2012/NĐ-CP ngày 12/3/2012 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. Số tiền phạt: 12.500.000 đồng (Mười hai triệu năm trăm ngàn đồng). Tổng số tiền phạt là 27.000.000 đồng (Hai mươi bảy triệu đồng).

5. Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn – Hàm Tân, địa chỉ: số 26 Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Q.1, TPHCM bị xử phạt theo Quyết định số 109/QĐ-XPHC, vì có các hành vi vi phạm: “Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ lập, lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định của Pháp luật” quy  định tại điểm b, khoản 3, Điều 5 Nghị định số 16/2012/NĐ-CP ngày 12/3/2012 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. Số tiền phạt: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng). “Không thực hiện đúng chế độ báo cáo cho Tổng cục Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định” quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 5 Nghị định số 16/2012/NĐ-CP của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. Số tiền phạt: 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng). “Hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế mà không có ít nhất ba Hướng dẫn viên du lịch quốc tế” quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 5 Nghị định số 16/2012/NĐ-CP ngày 12/3/2012 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. Số tiền phạt: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng). Tổng số tiền phạt là 22.000.000 đồng (Hai mươi hai triệu đồng).

6. Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Ê Đen, địa chỉ: số 74 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1, TPHCM, bị xử phạt theo Quyết định số 108/QĐ-XPHC, vì có các hành vi vi phạm: “Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ lập, lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định của Pháp luật” quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 5 Nghị định số 16/2012/NĐ-CP ngày 12/3/2012 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. Số tiền phạt: 8.500.000 đồng (Tám triệu năm trăm ngàn đồng). “Hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế mà không có ít nhất ba Hướng dẫn viên du lịch quốc tế” quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 5 Nghị định số 16/2012/NĐ-CP ngày 12/3/2012 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. Số tiền phạt: 12.500.000 đồng (Mười hai triệu năm trăm ngàn đồng). Tổng số tiền phạt là 21.000.000 đồng (Hai mươi mốt triệu đồng).

 P.V

(Nguồn: Thanh tra Bộ VHTTDL)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo