Nguồn gốc sự ra đời của Trung tâm phân tích thí nghiệm TP.HCM

Nguồn gốc sự ra đời của Trung tâm phân tích thí nghiệm TP.HCM

Là những nhà hóa học, chúng tôi đã thảo luận với nhau rằng nếu Việt Nam có một trung tâm phân tích với các thiết bị đầy đủ, thậm chí không cần quá hiện đại, cho phép thực hiện phân tích hóa học nhanh chóng, một bi kịch như vậy đã không xảy ra.

Vị trí đặt Trung tâm và sự phối hợp Việt Pháp

Vị trí đặt Trung tâm và sự phối hợp Việt Pháp

Trở về Pháp, tôi đã thiết lập chương trình làm việc, đặc biệt là việc tìm kiếm một tổ chức Pháp có thể đảm nhiệm dự án xây dựng Trung tâm trong tương lai, nhưng vẫn phải có sự trợ giúp chính thức từ phía Pháp, và các phuơng tiện tài chính để thực hiện dự án và đảm bảo việc đào tạo cán bộ và kỹ thuật viên tương lai sẽ làm việc tại Trung tâm.

Trung tâm phân tích Solaize đồng ý xây dựng CSAE tại Việt Nam

Trung tâm phân tích Solaize đồng ý xây dựng CSAE tại Việt Nam

Tháng 7 năm 1983, việc xây dựng về cơ bản đã được các bên chấp thuận. Lúc bấy giờ phát sinh các vấn đề thực tiễn trong quá trình thực hiện. Phía Việt Nam phụ trách về cơ sở hạ tầng và xây dựng các phòng thí nghiệm mới để tiếp nhận các trang thiết bị mới.

CSAE ra đời, là tiền thân của Trung tâm CASE

CSAE ra đời, là tiền thân của Trung tâm CASE

Để thành công một việc lớn phải hội tụ cả 3 yếu tố thiết yếu: thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Việc xây dựng CSAE - CASE hội tụ cả 3 yếu tố này và đã thu được thành công lớn.

CLIP HOT