Tháng tám - Một mốc son lịch sử

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tháng tám - Một mốc son lịch sử - 1Sau khi Hồng Quân Liên Xô tiêu diệt phát xít Đức, đánh tan đội quân Quan Đông của Nhật và tác động từ hai quả bom nguyên tử của Mỹ thả xuống Hiroshima và Nagasaki (Nhật) tình hình thế giới đã thay đổi hẳn. Phong trào Cách mạng giải phóng đã nổi lên khắp châu Âu, châu Á…

Ở Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và Nguyễn Ái Quốc, phong trào Cách mạng phát triển mạnh mẽ trong cả nước. Sau ngày Đội Võ Trang Tuyên truyền thành lập ngày 22.12.1944 (sau này trở thành Ngày QĐNDVN 22.12.1944), phong trào võ trang phát triển mạnh, nhân dân nhiều nơi đã thành lập các đơn vị võ trang, giành chính quyền từ các xóm ấp, xã huyện.

Ngày 19.8.1945, nhân dân Hà Nội đã cướp chính quyền từ tay địch, giương cao cờ đỏ sao vàng, mở đầu cho cuộc Tổng Khởi nghĩa toàn quốc, giành chính quyền về tay nhân dân.

Ngày 23.8.1945, nhân dân Huế đã giành chính quyền, lật đổ chế độ phong kiến tồn tại hàng ngàn năm, đập tan bộ máy cai trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật.

Ngày 25.8.1945, nhân dân Sài Gòn đã biểu tình rầm rộ, cướp chính quyền trong tay bọn thực dân, gương cao cờ đỏ sao vàng, ngọn cờ đã tung bay trong cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ ngày 23.9.1940.

Suốt trong tháng Tám, hầu hết các địa phương trong cả nước đều đã khởi nghĩa thành công, giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên chính quyền Cách mạng.

Tháng Tám 1945 đã trở thành một mốc son trong lịch sử đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc. Tháng Tám đã đi vào lòng người. Việt Nam đã chịu hàng ngàn năm cai trị của phong kiến phương Bắc, của gần trăm năm bị đế quốc Pháp và phát xít Nhật cai trị. Tháng Tám đã kéo cờ đỏ sao vàng phá tan mọi bạo lực, cường quyền.

Tháng Tám đã cho người dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài ngẩng cao đầu trước thế giới. Tháng Tám đã làm rực rỡ mảnh đất hình chữ S bao lâu nay đã tồn tại vẫn bị lu mờ trước thế giới.

*   *

*

Đã 65 năm đi qua từ Tháng Tám 1945 lịch sử. Từ sau ngày đó, lịch sử nước ta đã ghi thêm nhiều mốc son chói lọi để bao người phải khâm phục kính nể.

Đó là 2.9.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh độc “Tuyên ngôn Độc lập” khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đó là ngày 7.5.1954 quân và dân ta đánh bại tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của Pháp, đã buộc bọn xâm lược ngồi vào bàn hội nghị Giơ-ne-vơ và Ký Hiệp định công nhận vị thế của Việt Nam, chấp nhận rút khỏi Hà Nội và miền Bắc.

Đó là ngày 30.4.1975, Đế quốc Mỹ và tay sai đã bị quân và dân ta đánh cho “Mỹ cút, Ngụy nhào”, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Tháng Tám 1945 đã mở đầu cho dân tộc ta đi tới con đường độc lập, tự do, ấm no, dân chủ.

Chúng ta đang sôi nổi Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, cũng vào dịp dân tộc ta Kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và 65 năm Thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – tiền thân của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Xin cám ơn các bậc tiên liệt đã đánh thắng ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ nước Việt Nam độc lập thống nhất, tồn tại giữa trời Nam. Xin cám ơn Đảng Cộng Sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng Liệt sĩ đã tiến hành Cách mạng Tháng Tám 1945, mở đường cho dân tộc ta có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới ngày càng phát triển.

Đinh Phong

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT