TỪ “NAM BỘ KHÁNG CHIẾN” – TRUYỀN THỐNG “ĐI TRƯỚC VỀ SAU”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

TỪ “NAM BỘ KHÁNG CHIẾN” – TRUYỀN THỐNG “ĐI TRƯỚC VỀ SAU” - 1

 

 

Từ khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời (1930), phong trào Cách mạng ở Nam Bộ đã vượt qua nhiều khó khăn, ác liệt cùng cả nước, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác cho đến ngày giành thắng lợi hoàn toàn

 

 

 

Có một đặc điểm khá rõ ràng: Lịch sử đã trao cho nhân dân Sài Gòn, nhân dân Nam Bộ những tình huống rất khó khăn đòi hỏi phải tìm cách vượt qua, mở đường tìm kiếm kinh nghiệm cho cả nước cùng đi lên.

Nam kỳ Khởi nghĩa năm 1940 là một cuộc khởi nghĩa khá rộng và lần đầu tiên giành chính quyền ở một số nơi, và lần đầu tiên giương cao cờ đỏ sao vàng. Cuộc khởi nghĩa kiên cường ấy từng thất bại, nhưng đã mở đầu cho hàng loạt cuộc khởi nghĩa sau này và đi tới cuộc Tổng Khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Thất bại là mẹ thành công – những bài học của Khởi nghĩa Nam Kỳ đã đưa đến thành công to lớn sau này.

Sài Gòn và Nam Bộ giành được chính quyền về tay nhân dân, nhưng chỉ được hưởng độc lập tự do chưa đầy 1 tháng, đã phải đương đầu với sự xâm lăng của đế quốc Pháp. Và lịch sự lại trao cho Sài Gòn và Nam Bộ mở đầu cuộc cầm súng đánh bọn xâm lăng. Ngày 23.9.1945, nhân dân Nam Bộ đã nhất tề đánh Pháp dù chỉ có “nóp với giáo” và lòng yêu nước. Sài Gòn và Nam Bộ lại mở đầu cuộc kháng chiến trước cả nước hơn một năm trời (19.12.1946) và cùng quân dân cả nước buộc Pháp thua ở Điện Biên Phủ và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ.

Nhân dân Sài Gòn và Nam Bộ lại phải chịu đau thương, đàn áp trong lúc miền Bắc đã được giải phóng. Từ trong đau thương, nhân dân Nam Bộ và toàn miền Nam đã phải đương đầu với bạo tàn, giương cao ngọn cờ độc lập tự do thống nhất, ròng rã hơn 20 năm chiến đấu anh hùng, đã cùng cả nước giành Đại thắng Mùa Xuân 1975 (30.4.1975).

TỪ “NAM BỘ KHÁNG CHIẾN” – TRUYỀN THỐNG “ĐI TRƯỚC VỀ SAU” - 2

Bước vào thời kỳ xây dựng đất nước độc lập, tự do, nhân dân Sài Gòn và miền Nam lại đứng trước những thử thách xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Rồi một lần nữa, nhân dân Sài Gòn và Nam Bộ lại dẫn đầu sự đổi mới, chấp nhận “lội nước đi trước” để tìm con đường đổi mới cho cả nước. Sự nghiệp đổi mới từ Thành phố Hồ Chí Minh, từ miền Nam đã khích lệ, và tạo điều kiện cho cả nước cùng vươn lên, xây dựng đất nước mới độc lập, tự do, ấm no, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Những lần “Vì cả nước, cùng cả nước”, chấp nhận mở đường để gánh chịu khó khăn, để tìm kinh nghiệm quý cho cả nước là một truyền thống tốt đẹp xuất phát từ cuộc mở đầu “Mùa Thu rồi, ngày 23…”.

Đất nước lại đang đứng trước những khó khăn về kinh tế, xã hội, dân chủ, nhân dân cả nước lại mong muốn Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh tìm con đường vượt khó khăn, tạo thuận lợi và kinh nghiệm cho cả nước đi lên ngày càng vững chắc.

Trách nhiệm và truyền thống “đi trước về sau” đang đặt trên vai nhân dân và lãnh đạo TP.HCM, trong đó có Ngành Du lịch TP.HCM.

Xin cố gắng, một lần nữa lại “đi trước” cùng đi đến đích với nhân dân cả nước.

Đ.P

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT