Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” - 1

Cuộc vận động “Học tập và làm theo Tư tưởng Đạo đức Hồ Chí Minh” đã trở thành một sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng và toàn dân trong 5 năm qua. Cuộc vận động đã có những kết quả tích cực mà chúng ta đã tổng kết sau 5 năm phát động

Trước hết, toàn Đảng, toàn dân phải hiểu rõ tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là nền tảng cho việc xây dựng con người mới, trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Ở các đơn vị quân đội, ở các Đoàn thể Thanh niên, Phụ nữ, ở các trường học… đều được học và nghiên cứu về tư tưởng và đạo đức Bác Hồ. Mọi người đều hiểu về tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là những điểm sâu sắc, giản dị và quý giá, để nhắc nhở và động viên tất cả mọi người suy nghĩ hành động có lợi ích cho dân, cho nước, có tấm gương để rèn dũa mình  trở thành người có ích cho xã hội.

Điều thứ hai dễ nhận ra là, mọi người thấy Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng chói nhưng rất gần gũi, ai cũng có thể làm theo. Tấm gương Hồ Chí Minh không có gì cao siêu mà rất bình dị: Nhắc nhở mỗi người tu dưỡng và hành động mỗi ngày. Vì vậy, đã có nhiều tấm gương tốt trong nhân dân sinh sôi nảy nở. Cô thầy giáo dạy học tốt hơn; các cháu thanh niên, học sinh làm nhiều điều tốt giúp dân; bà con chia sẻ, bớt ăn bớt mặc lo cho người nghèo, người tàn tật; nhiều Cán bộ, Chiến sĩ, Công an, nhân viên cơ quan không nhận hối lộ, không vòi vĩnh dân… Dù trong thời bình, các Cán bộ, Chiến sĩ, Lực lượng Vũ trang đã nêu cao lòng trung thành vô hạn với Tổ quốc, sẵn sàng hy sinh bảo vệ biển đảo, giữ vững biên giới, đảm bảo an ninh cho nhân dân…

Tuy nhiên, Đảng viên và nhân dân đều thấy sự chuyển động trong Đảng còn khá chậm và thiếu những tấm gương tiêu biểu. Chứng tỏ, không chỉ có Đảng viên, thanh niên, nhân dân… học và làm theo đạo đức Bác Hồ. Đảng viên và nhân dân đòi hỏi có sự chuyển động mạnh mẽ hơn ở tất cả các cấp ủy, tổ, phường, xã, quận, huyện, tỉnh thành đến Trung ương. Đó là một thực tế đáng tiếc, sau 5 năm Học tập làm theo Tư tưởng Đạo đức Hồ Chí Minh, tình trạng suy thoái trong Đảng viên, cán bộ vẫn còn khá nghiêm trọng, đã buộc TW Đảng phải ra Nghị quyết Trung ương lần thứ 4/ Khóa 11.

Đảng viên và nhân dân mong rằng Nghị quyết 4, Khóa 11 phải được vận dụng vào cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh. Mà trước hết là tinh thần tự phê bình về những việc làm gây mất lòng dân, làm hại uy tín của Đảng, ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ.

Nghiêm túc nhìn nhận: Cuộc vận động Học tập và làm theo Tư tưởng Đạo đức Hồ Chí Minh khá rộng nhưng chưa sâu. Cần gắn cuộc vận động Học tập Tư tưởng và Đạo đức Hồ Chí Minh với Nghị quyết 4/ Khóa 11.

Đó là sự mong muốn và chờ đợi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” - 2

Đ.P

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT