Lâm Đồng – Đà Lạt: Các sự kiện Văn hóa – Du lịch lớn vào cuối năm 2013

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện các Sở, Ngành liên quan của tỉnh đã có buổi làm việc với Bộ Ngoại giao để bàn chương trình tổ chức các sự kiện văn hóa-du lịch lớn tại Lâm Đồng vào cuối năm nay. Các sự kiện này được xem là “4 trong1”: Festival  Di sản UNESCO Việt Nam-ASEAN lần thứ nhất, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ V, Năm Du lịch Quốc gia Tây Nguyên – Đà Lạt 2014 và Kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển.

Lâm Đồng – Đà Lạt: Các sự kiện Văn hóa – Du lịch lớn vào cuối năm 2013 - 1

Trước đó, cuối tháng 4.2013, UBND Tỉnh Lâm Đồng đã có thông báo “Kết luận của Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Chủ tịch UBND Tỉnh, tại cuộc họp Ban Tổ chức Kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, Festival Hoa Đà Lạt và Năm Du lịch Quốc gia Tây Nguyên-Đà Lạt 2014”. Thông báo này nêu rõ: “Trong thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh Tây Nguyên đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; nhưng hiện nay, tình hình thu hút nhà đầu tư lớn, có tiềm lực vẫn còn nhiều hạn chế. Tỉnh Lâm Đồng được Trung ương chọn là địa phương đăng cai tổ chức tồ chức Festival Di sản UNESCO Việt Nam-Asean lần thứ nhất năm 2013, Năm Du lịch Quốc gia Tây Nguyên-Đà Lạt 2014, kết hợp với việc địa phương tổ chức Kỷ niện 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, Festival hoa Đà Lạt là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm của nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng. Thông qua tổ chức các sự kiện, góp phần giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhất là du lịch của Lâm Đồng, thành phố Đà Lạt; Đồng thời là cơ hội để các nhà đầu tư có tiềm lực trong và ngoài nước tìm hiểu môi trường đầu tư của Lâm Đồng và các tỉnh Tây Nguyên; Khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch, thu hút du khách trong nước và quốc tế; góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa”.

Lâm Đồng – Đà Lạt: Các sự kiện Văn hóa – Du lịch lớn vào cuối năm 2013 - 2

Tại buổi làm việc của UBND Tỉnh Lâm Đồng với Bộ Ngoại giao, hai bên đã thống nhất Tuần lễ Sự kiện Văn hóa Quốc gia và Lâm Đồng “4 trong 1”nói trên sẽ diễn ra từ 27.12.2013 đến 1.1.2014 tại Đà Lạt; đồng thời, Bộ Ngoại giao cũng đã yêu cầu Công ty Cổ phần Nghệ thuật Hoàng Gia cùng phối hợp với tỉnh Lâm Đồng lên kế hoạch và hoàn thành kịch bản Tuần lễ Văn hóa-Du lịch “4 trong 1” để trình lên Bộ Ngoại giao xem xét trong thời gian sớm nhất. Về phía địa phương, UBND tỉnh Lâm Đồng giao trách nhiệm cho Sở VHTTDL khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch tổng thể trình UBND tỉnh trong tháng 5.2013; thống nhất việc thành lập Tổ Thường trực Ban Tổ chức và 5 tiểu ban; giao trách nhiệm cho Sở Ngoại vụ phối hợp với Sở VHTTDL làm việc với các Vụ có liên quan của Bộ Ngoại giao và Bộ VHTTDL để trao đổi, thống nhất nội dung tổ chức sự kiện trước khi lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng làm việc với hai Bộ này. Cũng theo kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến nói trên, Sở VHTTDL phải có trách nhiệm khẩn trương phối hợp với Tổng Cục Du lịch và các Sở VHTTDL, Hiệp hội Du lịch và doanh nghiệp Du lịch các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và Đắk Nông tổ chức khảo sát các Tour, tuyến du lịch, sản phẩm du lịch, thương hiệu du lịch vùng Tây Nguyên và các điều kiện cơ sở hạ tầng có liên quan cùng công tác quảng bá, xúc tiến Năm Du lịch Tây Nguyên-Đà Lạt 2014, hoàn thành trong tháng 5.2013. Và một trong những nội dung quan trọng khác của thông báo này là “Các cấp, các nghành, các địa phương và thành viên Ban Tổ chức tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh và Trưởng ban Tổ chức tại văn bản số 6178/UBND-VX ngày 6.11.2012 và văn bản số 36/TB-UBND ngày 5.4.2013”.

Lâm Đồng – Đà Lạt: Các sự kiện Văn hóa – Du lịch lớn vào cuối năm 2013 - 3

Đặc biệt, kết luận của Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến còn nêu rõ: “Để tổ chức thực hiện thành công các sự kiện nêu trên, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh, phải tăng cường quán triệt cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tổ chức các sự kiện; đồng thời phải có sự phối hợp chặc chẽ giữa các cấp, các ngành và các địa phương; sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để tạo thành sức mạnh đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra”.

Khắc Dũng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo