Thành phố Hồ Chí Minh: Kỷ niệm 101 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05.6.1911-5.6.2012)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thành phố Hồ Chí Minh: Kỷ niệm 101 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05.6.1911-5.6.2012) - 1

Ông Ngyễn Thành Rum – Giám đốc Sở VHTTDL TPHCM

Lễ kỷ niệm  101 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.2011-5.6.212) đã diễn ra trang trọng trong sáng ngày 5.6.2012 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TPHCM (Bến Nhà Rồng). Đến tham dự có các đại biểu: Đồng chí Lê Hoàng Quân - Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Đồng chí Lê Thị Thu Hà - Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Đồng chí Nguyễn Văn Đua – Phó Bí thư Thường trực Thành Ủy TPHCM; Đồng chí Dương Quan Hà – Chủ tịch UBMT TQ TPHCM; Đồng chí Hứa Ngọc Thuận – Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Đồng chí Nguyễn Thành Rum – Giám đốc Sở VHTTDL TPHCM. Đặc biệt, có sự tham dự của Đồng chí Trần Trọng Tân – Nguyên Ủy viên TW Đảng, các Đồng chí Lão thành Cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng các Lực lượng Vũ trang, Anh hùng Lao động, cùng đông đảo các bạn trẻ Đoàn viên, thanh niên tham dự.

Sau lễ dâng hương, dâng hoa của các đại biểu là phần biểu diễn các tiết mục văn nghệ ca ngợi công ơn Bác Hồ của các cháu thiếu nhi TPHCM. Thay mặt Ban Tổ chức các ngày lễ lớn TPHCM, Ông Ngyễn Thành Rum – Giám đốc Sở VHTTDL TPHCM đã đọc bài phát biểu khẳng định ý nghĩa lịch sử của sự kiện Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911-5.6.2012). Ban Biên tập Tạp Chí Du lịch TPHCM xin trân trọng đăng tải nguyên văn bài phát biểu của Ngyễn Thành Rum – Giám đốc Sở VHTTDL TPHCM.

Thái Sơn

Thành phố Hồ Chí Minh: Kỷ niệm 101 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05.6.1911-5.6.2012) - 2

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm

Thành phố Hồ Chí Minh: Kỷ niệm 101 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05.6.1911-5.6.2012) - 3

Từ phải sang: Đồng chí Hứa Ngọc Thuận – Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Ông Ngyễn Thành Rum – Giám đốc Sở VHTTDL TPHCM; Đồng chí Nguyễn Văn Đua – Phó Bí thư Thường trực Thành Ủy TPHCM; Ông Lê Tôn Thanh – Phó Giám đốc Thường trực Sở VHTTDLTPHCM

Thành phố Hồ Chí Minh: Kỷ niệm 101 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05.6.1911-5.6.2012) - 4

Đồng chí Lê Hoàng Quân - Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM (bìa phải) cùng các đại biểu tham dự buổi lễ

Thành phố Hồ Chí Minh: Kỷ niệm 101 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05.6.1911-5.6.2012) - 5

Đồng chí Lê Thị Thu Hà - Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cùng các đại biểu

Thành phố Hồ Chí Minh: Kỷ niệm 101 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05.6.1911-5.6.2012) - 6

Đoàn viên thanh niên chụp ảnh lưu niệm tại Bến Nhà Rồng

Thành phố Hồ Chí Minh: Kỷ niệm 101 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05.6.1911-5.6.2012) - 7

Đại diện tuổi trẻ TPHCM phát biểu tại buổi lễ

Ông Ngyễn Thành Rum – Giám đốc Sở VHTTDL TPHCM:

“Mãi mãi xứng đáng với danh hiệu Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu – Thành phố anh hùng”

Kính thưa các đồng chí lão thành Cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang, Anh hùng Lao động!

Kính thưa quý vị đại biểu!

Với lòng tưởng nhớ và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, hôm nay, Thành phố Hồ Chí Minh long trọng kỷ niệm 101 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Cách đây 101 năm, ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ bến cảng Sài Gòn, người thanh niên Nguyễn Tất Thành – Văn Ba với lòng yêu nước nhiệt thành, tình thương dân vô hạn đã đi ra nước ngoài, mang theo trong mình một khát vọng cháy bỏng tìm đường cứu nước để đem lại: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi” vào lúc mà sự nghiệp đấu tranh giải phòng dân tộc của nhân dân ta bế tắc về đường lối, “như trong đêm tối không có đường ra”. Nhiều cuộc khởi nghĩa và phong trào yêu nước bị thực dân Pháp đàn áp, bị dìm trong bể máu và đều thất bại. Người đã bôn ba khắp năm châu, vừa lao động, vừa nghiên cứu lý luận và thực tiễn Cách mạng thế giới, để rồi tìm thấy ánh sáng Cách mạng của thời đại: Chủ nghĩa Mác – Lênin. Theo thời gian, thực tiễn đã khẳng định, đó là sự khởi đầu cho một cuộc hành trình vĩ đại, vô cùng gian lao, quả cảm và sáng tạo suốt 30 năm đi tìm chân lý, tìm con đường giải phóng cho cả dân tộc của Nguyễn Tất Thành – của Nguyễn Ái Quốc – của Hồ Chí Minh. Sự khởi đầu đó đã đi vào lịch sử dân tộc như một sự kiện lớn lao, một mốc son đánh dấu giai đoạn lịch sử vẻ vang, mở ra cuộc hành trình của toàn dân tộc Việt Nam, hành trình giành độc lập, tự do của Tổ quốc, thống nhất non sông, vững bước đi lên xây dựng Chủ nghĩa Xã hội.

Bôn ba khắp năm châu, bốn biển vừa hoạt động chính trị, vừa tìm hiểu thực tiễn các nước tư bản, những thuộc địa và ở ngay nước Pháp, nơi các thế lực thực dân tự xưng là “chính quốc” của các xứ thuộc địa, trong đó xứ Đông Dương; dấn thân trong cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản, của nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức,… Nguyễn Tất Thành đã nhận ra “ở đâu cũng có người nghèo khổ như xứ của mình” và Người khẳng định: Nhân dân Lao động, các dân tộc bị áp bức trên toàn thề giới, phải luôn đoàn kết lại để đấu tranh chống kẻ thù chung là thực dân, đế quốc, thực hiện khác vọng sâu xa là độc lập, tư do cho Tổ quốc mình, cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân mình.

Với sự khổ công học tập, hòa mình lao động cùng lớp người cùng khổ và tham gia hoạt động tích cực trong các phong trào đấu tranh chống áp bức, bốc lột, phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân quốc tế; với tư duy độc lập, sáng tạo; với một tấm lòng thương dân, yêu nước nồng nàn và ý chí nghị lực phi thường, Người trở thành một chiến sĩ Cộng sản chân chính, dấn thân đấu tranh vì mục đích cao đẹp: Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Người khẳng định: “Muốn giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường Cách mạng vô sản”. Từ những năm 1920, Người đã thực hiện truyền bá lý luận Chủ nghĩa Mác – Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam, sau đó, đã trực tiếp chuẩn bị về mọi mặt để xây dựng một chính đảng Mác – xít ở Việt Nam. Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày 0/02/1930, với đường lối Cách mạng đúng đắn do Người vạch ra đã chấm dứt tình trạng khủng hoảng, bế tắt về đường lối cứu nước của Cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX, mở đầu cho thời kỳ đấu tranh Cách mạng mới, cho dân tộc trong cuộc đấu tranh dưới cờ Đảng quang vinh, thực hiện đường lối cứu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và đã giành được những thắng lợi vỹ đại có ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc, đưa đất nước từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do, phát triển theo con đường Xã hội Chủ nghĩa, nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã vươn lên thành người làm chủ đất nước; dân tộc ta được bình đẳng trong cộng đồng quốc tế.

Sự kiện ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ kính yêu đã ghi đậm một nét son trong lịch sử của dân tộc Việt Nam anh hùng, Người đã thể hiện truyền thống bất khuất, dũng cảm, kiên cường của dân tộc bằng trí tuệ tài ba, tinh thần sáng tạo, dù phải đối mặt với gian lao, thử thách khắc nghiệt, vẫn kiên cường tìm con đường, độc lập, tự do, ấm no hạnh phúc cho nhân dân, luôn vươn lên nắm bắt xu thế phát triển của thời đại, thực hiện bằng được lẽ phải, chân lý. Ngày 5 tháng 6 năm 1911 đối với chúng ta hôm nay và các thế hệ mai sau đã trở thành một sự kiện lịch sử - ngày khởi đầu của một trường chinh vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của dân tộc Việt Nam vì sự nghiệp độc lập cho dân tộc, tự do và hạnh phúc cho nhân dân. Đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, với học thuyết Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Nguyễn Ái Quốc đã đặt nền móng, cho lý luận Cách mạng Việt Nam trong thời ký mới; chấm dứt khủng hoảng đường lối cứu nước triền miên từ giữa thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX; tìm thấy đường lối phát triển đúng đắn cho dân tộc, phù hợp với trào lưu tiến hóa chung của nhân loại và xu thế của thời đại. Người đã đã đêm ánh sáng Chủ nghĩa Mác – Lênin soi đường cho phong trào yêu nước, làm cho Chủ nghĩa yêu nước vươn lên tầm thời đại, trở thành Chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh, mà sau này biểu tượng sáng chói trong hai cuộc kháng chiến lừng lẫy của dân tộc chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trong công cuộc tái thiết và phát triển đất nước theo theo con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội. Với việc tìm ra con đường cứu nước, phát triển của dân tộc việt nam, Người đã có những đóng góp to lớn, thiết thực, chuẩn bị cho việc mở ra một giai đoạn phát triển mới của phong trào Cách mạng vô sản nói chung, phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc trên thế giới và châu Á nói riêng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Kỷ niệm 101 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05.6.1911-5.6.2012) - 8

Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Thành phố chúng ta vinh dư là nơi tiễn Bác ra đi thực hiện sứ mệnh lịch sử của đất nước giao phó. Thành phố hôm nay như vẫn còn hình bóng, giọng nói của người “Miền Nam luôn trong trái tim tôi”: chúng ta chưa một lần được đón Bác về thăm như khát khao của Người, thế nhưng, trong những chặng đường lịch sử của Thành phố, trong mọi tấm lòng của người dân Thành phố vẫn luôn có Người, luôn ý thức sâu sắc là công dân của Thành phố mang tên Hồ Chí Minh. Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân Thành phố qua các thời kỳ Cách mạng luôn rèn luyện và nêu cao khí phách bất khuất oai hùng, sẵn sàng xả thân vì nước, giữ vững tấm lòng kiên trung son sắc, một lòng theo Đảng, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dũng cảm, kiên trì đấu tranh cùng nhân dân cả nước, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dưng Chủ nghĩa Xã hội theo con đường của Bác đã chọn.

Thực hiện lời dạy của Bác, hơn 37 năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thành phố đã nổ lực to lớn trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố, một cách toàn diện. Đạt được những thành tựu to lớn đó là nhờ có đường lối lãnh đạo của Đảng, kế tục sự nghiệp Cách mạng mà người đã dày công vun đắp, cùng với phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân.

Vinh dự là Thành phố được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, chúng ta càng tự hào biết bao khi thời thanh niên, Bác Hồ đã dừng chân ở Thành phố và chọn nơi đây là điểm khởi đầu của hành trình tìm đường cứu nước. Sự vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, đã yêu cầu Đảng bộ và nhân dân Thành phố trách nhiệm lớn lao trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Thành phố trở thành một Thành phố Xã hội Chủ nghĩa văn minh, hiện đại. Chúng ta nguyện phát huy cao độ truyền thống Cách mạng vẻ vang của dân tộc, của Đảng, kiên trì chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới.

Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Kỷ niệm 101 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Đảng bộ và nhân dân Thành phố quyết tâm luôn luôn “cùng cả nước, vì cả nước” làm tròn trách nhiệm xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Thành phố Xã hội Chủ nghĩa văn minh, hiện đại, đóng góp ngày càng nhiều cho đất nước trong sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; mãi mãi xứng đáng với danh hiệu Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu – Thành phố Anh hùng

Xin kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo và toàn thể quý vị đại biểu.

NTR

(Tựa bài do Tạp Chí Du lịch TPHCM đặt)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT