Phát triển KTTT: Hướng đi hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới ở Bình Chánh

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Các mô hình kinh tế tập thể phát triển ổn định và hiệu quả đã góp phần tích cực giúp cho huyện Bình Chánh (TP.HCM) hoàn thành nâng chất nông thôn mới, tăng thu nhập cho nông dân và đẩy mạnh phát triển nông nghiệp đô thị.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hoàng Minh

CLIP HOT