Chuyển đổi số và tăng cường hiệu quả kinh tế hợp tác, hợp tác xã

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chuyển đổi số đang được tăng cường trong lĩnh vực Kinh tế Hợp tác và Hợp tác xã. Đây là một yêu cầu quan trọng để cải thiện phương thức sản xuất kinh doanh, tăng cường hiệu suất lao động và năng lực cạnh tranh, và thích nghi với tình hình phát triển mới.

Ngày 3/6, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 19/CT-TTg nhằm tăng cường chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác và hợp tác xã. Động thái này không chỉ mang tính quan trọng, mà còn mở ra cánh cửa cho doanh nghiệp trong lĩnh vực này nâng cao hiệu suất và cạnh tranh, đồng thời đáp ứng sự phát triển kinh tế toàn cầu đầy thách thức.

Chuyển đổi số và tăng cường hiệu quả kinh tế hợp tác, hợp tác xã - 1

Nhiệm vụ trọng tâm là chuyển đổi số trong quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác, HTX. Ảnh minh họa

Theo Chỉ thị, khu vực kinh tế tập thể (KTTT) của nước ta đã có những chuyển biến tích cực gần đây. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế như: năng lực HTX chưa mạnh, hiệu quả hoạt động chưa cao, mô hình tổ chức chưa phù hợp. Nguyên nhân chính là chuyển đổi số chậm và thiếu chiến lược cụ thể.

Do đó, khu vực kinh tế hợp tác, HTX cần chủ động thực hiện chuyển đổi số để đổi mới phương pháp sản xuất, nâng cao năng suất lao động và thích nghi với tình hình phát triển mới.

Chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trong khu vực này. Nhiệm vụ trọng tâm là chuyển đổi số trong quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác, HTX. Cần tăng cường huy động nguồn lực và kết nối với các đối tác để hỗ trợ phát triển khu vực này. Đồng thời, cần đẩy mạnh công tác truyền thông và giải quyết các vấn đề trong thẩm quyền để thúc đẩy chuyển đổi số cho khu vực kinh tế hợp tác, HTX.

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần xây dựng, quản lý và vận hành hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về KTTT và tạo nền tảng số để hỗ trợ HTX. Cần phối hợp với các cơ quan khác để chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật HTX sửa đổi và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Ngoài ra, cần kích thích sử dụng vốn ODA và nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ HTX chuyển đổi số.

Chính thức được ban hành, Chỉ thị số 19/CT-TTg đã khẳng định sự quan trọng và ưu tiên của việc chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác và hợp tác xã. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã, góp phần nâng cao hiệu quả và cạnh tranh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này, cũng như thúc đẩy sự phát triển kinh tế toàn diện của đất nước.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hoàng Anh

CLIP HOT