Việt Nam thua có phải vì trọng tài thiên vị Thái Lan?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Không phải tình huống tranh cãi nào mà chúng ta “đòi” penalty, hay thẻ đỏ cho Thái Lan, cũng có lý.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Phạm Tấn  

CLIP HOT