Video bóng đá Khánh Hòa - SLNA: Chiến thắng thuyết phục, "cửa sinh" mở rộng (V-League)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Khánh Hòa - SLNA, vòng 2 giai đoạn 2 V-League 2023) Khánh Hòa chiến thắng sẽ giúp chính họ có nhiều cơ hội trụ hạng sớm.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Q.D

CLIP HOT