Tự truyện Ibrahimovic: Cơ duyên với "Bố già" Moggi (Phần 22) [Podcast]

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ibrahimovic có được cơ duyên gặp gỡ với "Bố già" Moggi, người đã giúp anh có những năm tháng tuyệt vời ở Juventus.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Lan Anh (lược dịch)

CLIP HOT