MU mơ ăn 4: Sáng cửa bỏ túi chiếc cúp thứ 2, ưu tiên đấu trường nào?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

MU đã giải cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 5 năm và 278 ngày. Với chặng đường còn lại, đấu trường nào có thể giúp "Quỷ đỏ" sáng cửa giành thêm danh hiệu?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tiến Long

CLIP HOT