Môn thể thao mới "dạ dày sắt": Ăn 17 quả ớt trong 1 phút, lên ngôi "Vua ớt"

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao, tin hậu trường) Trong thế giới hiện đại, bất cứ nội dung nào cũng có thể trở thành một môn thể thao.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

QH

CLIP HOT