Lịch thi đấu môn bắn súng tại SEA Games 31 mới nhất

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao, lịch đấu SEA Games) Môn bắn súng SEA Games 31 diễn ra từ 16 tới 22/5 tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội.

Lịch thi đấu môn bắn súng tại SEA Games 31

Ngày

Thời gian

Nội dung

Thời gian
chung kết

Trường bắn

16/5/2022

09:00-10:15

10m Súng trường hơi nữ

11:30

10m

09:00-12:00

25m Súng ngắn bắn nhanh nam

13:30

25m

17/5/2022

09:00-10:15

10m Súng trường hơi nam

11:30

10m

09:00-10:30

50m Súng ngắn bắn chậm nam

50m

18/5/2022

09:00-09:30

10m Súng trường hơi phối hợp nam nữ (Q1)

10m

09:50-10:10

10m Súng trường hơi phối hợp nam nữ (Q2)

11:30

10m

09:00-12:00

25m Súng ngắn t hể thao nữ

13:30

25m

09:00-14:00

Trap nữ ngày 1 (75)

Đĩa bay

19/5/2022

09:00-10:15

10m Súng ngắn hơi nam

11:30

10m

09:00-14:00

Trap nữ ngày 2 (50)

15:00

Đĩa bay

20/5/2022

09:00-10:15

10m Súng ngắn hơi nữ

11:30

10m

09:00-11:45

50m Súng trường 3 tư thế

13:00

50m

21/5/2022

09:00-11:45

50m Súng trường 3 tư thế nam

13:00

50m

09:00-09:30

10m Súng ngắn phối hợp nam nữ (Q1)

09:50-10:10

10m Súng ngắn phối hợp nam nữ (Q2)

11:30

10m

09:00-12:00

10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ

Di động

09:00-14:00

Trap nam ngày 1 (75)

Đĩa bay

22/5/2022

09:00-12:00

10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam

Di động

09:00-14:00

Trap nam ngày 2 (50)

15:00

Đĩa bay

09:00-12:00

25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam

25m

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

QH

CLIP HOT