Cay đắng Kepa được Chelsea "để dành" bắt luân lưu, đá văng danh hiệu vào tay Liverpool

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chelsea đã thua trong loạt luân lưu League Cup trước Liverpool bởi chính Kepa, người được chọn để bắt 11m.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Q.D

CLIP HOT