Tổ chức Liên hoan Văn nghệ Tuyên truyền TP. Hồ Chí Minh lần I, năm 2011 Chủ đề: “Toàn dân tích cực tham gia Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016”

quoc_hoi

quoc_hoi

 

 

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 50 – CT/TW ngày 05/01/2011 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII; Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp; chấp hành sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Thông tin Triển lãm tổ chức Liên hoan Văn nghệ Tuyên truyền Thành phố Hồ Chí Minh lần I năm 2011, cụ thể như sau:

 

 

I. MỤC ĐÍCH – NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

*  Chủ đề: “Toàn dân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016”.

Nội dung tuyên truyền:

–   Tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, ngày hội lớn nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân thực hiện việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân. Đây là cuộc Bầu cử diễn ra trong tình hình mới, yêu cầu mới của đất nước, trong thời điểm Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XI của Đảng vừa kết thúc thắng lợi, cả nước sôi nổi triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đề ra.

–   Nhấn mạnh vị trí, vai trò của Quốc hội khóa XIII trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng với mục tiêu  sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển, vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

–   Nêu rõ mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với Quốc hội và Hội đồng Nhân dân trong đó Quốc hội và Hội đồng Nhân dân trong việc phát huy năng lực trí tuệ và sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp đổi mới đất nước.

–   Phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung), Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy Ban Nhân dân; Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội, Luật Bầu cử Hội đồng Nhân dân để mọi người hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử và nắm được những quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước về công tác Bầu cử. Trên cơ sở đó, lựa chọn và bầu những người có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực làm đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân.

–   Kết hợp với việc tuyên truyền ý nghĩa cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, qua đó đẩy mạnh ý thức, trách nhiệm về quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia hoạt động bầu cử.

–   Đấu tranh với các hành vi lợi dụng dân chủ để xuyên tạc, gây rối cuộc Bầu cử, cũng như những biểu hiện mất dân chủ, vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của nhân dân.

–   Cổ vũ các tầng lớp nhân dân tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tích cực thi đua lao động sản xuất, quá trình đổi mới nông nghiệp, nông thôn, nông dân “xây dựng nông thôn mới”, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam vững bước trong tiến trình phát triển và hội nhập với thế giới,

quoc_hoi_1          quoc_hoi_2
quoc_hoi_3 quoc_hoi_4

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Đối tượng tham gia: Đội Tuyên truyền Lưu động 24 quận, huyện.

2.Hình thức: Tổ chức Liên hoan theo 4 cụm thi đua của khối Trung tâm Văn hóa các quận huyện toàn thành phố.

Các đơn vị bám sát mục đích, yêu cầu cuộc Liên hoan và sát hợp với tình hình thực tế của địa phương để xây dựng nội dung dự thi theo hình thức văn nghệ tuyên truyền, kết hợp với câu chuyện thông tin theo chủ đề.

quoc_hoi_5

3.      Thời gian – địa điểm:

* Cụm I:  Gồm các Đội Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quân 10, Quận 11, Quận Tân Bình.

–   18 giờ 30 ngày 05/5/2011 (Thứ năm): Tổ chức tại quận Tân Bình, gồm các Đội Tuyên truyền Lưu động Quận 1, Quận 3, Quận 5.

–   18 giờ 30 ngày 06/5/2011 ( Thứ sáu): Tổ chức tại quận Tân Bình, gồm các Đội Tuyên truyền Lưu động Quận 10, Quận 11, Quận Tân Bình.

* Cụm II:  Gồm các Đội Quận 4, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Huyện Nhà Bè, Huyện Cần Giờ.

–   18 giờ 30 ngày 07/5/2011 (Thứ bảy): Tổ chức tại Quận 8, gồm các Đội Tuyên truyền Lưu động Quận 4, Quận 6, Quận 7.

–  18 giờ 30 ngày 08/5/2011 (Chủ nhật): Tổ chức tại Quận 8, gồm các Đội Tuyên truyền Lưu động Quận 8, Huyện Nhà Bè, Huyện Cần Giờ.

* Cụm III:  Gồm các Đội Quận 2, Quận 9, Quận Gò Vấp, Quận Thủ Đức, Quận Bình Thạnh, Huyện Hóc Môn.

–   18 giờ 30 ngày 09/5/2011 (Thứ hai): Tổ chức tại Quận Thủ Đức, gồm các đội Tuyên truyền Lưu động Quận 2, Quận 9, Quận Gò Vấp.

–  18 giờ 30 ngày 10/5/2011 (Thứ ba): Tổ chức tại Quận Thủ Đức, gồm các đội Tuyên truyền Lưu động Quận Thủ Đức, Quận Bình Thạnh, Huyện Hóc Môn.

* Cụm IV:  Gồm các Đội Quận 12, Quận Phú Nhuận, Quận Tân Phú, Quận Bình Tân, Huyện Củ Chi, Huyện Bình Chánh.

–   18 giờ 30 ngày 11/5/2011 (Thứ tư): Tổ chức tại Quận Bình Tân, gồm các đội Tuyên truyền Lưu động Quận 12, Quận Phú Nhuận, Quận Tân Phú.

–   18 giờ 30 ngày 12/5/2011 (Thứ năm): Tổ chức tại Quận Thủ Đức, gồm các đội Tuyên truyền Lưu động Quận Bình Tân, Huyện Củ Chi, Huyện Bình Chánh.

Trên địa bàn các cụm, giao cho cụm trưởng phối hợp với các đơn vị lựa chọn địa điểm tổ chức Liên hoan phù hợp, nhằm phục vụ được đông đảo người xem, đạt hiệu tuyên truyền cao nhất.

* Lễ Tổng kết, Phát giải:

Tổ chức Lễ Tổng kết –  Phát giải vào ngày 20/05/2011 (Thứ sáu ) có biểu diễn báo cáo của 02 đội đạt giải cao (Địa điểm – kế hoạch chi tiết thông báo sau).

4.    Thể lệ Liên hoan:

–  Các đơn vị Trung tâm Văn hóa quận – huyện dàn dựng chương trình văn nghệ chủ đề tuyên truyền gồm: Ca – Múa nhạc, cùng  01 kịch bản câu chuyện Thông tin để tham gia Liên hoan.

+ Thể loại Ca – Múa nhạc (đơn ca, tốp ca, múa): Sử dụng các bài hát đã được phổ biến hoặc tự biên, viết lời mới cho làn điệu dân ca, múa chủ đề. Thời lượng tối đa: 25 phút

+ Thể loại câu chuyện Thông tin: Kết hợp nhuần nhuyễn ba phương thức tuyên truyền, hấp dẫn người xem. Thời lượng tối đa: 20 phút.

–   Các thể loại chấm theo thang điểm 10. Cụ thể: (Ca, Múa nhạc + (Câu chuyện truyền thông)x 2):3 = Điểm toàn chương trình.

–   Liên hoan lần này được tổ chức thi Xếp hạng và chấm điểm trong 1 vòng thi để chọn ra các Đội có thứ hạng cao tổng kết và phát giải.

–   Số lượng diễn viên tham gia từ 12 – 15 người / Đội, được sử dụng nhạc đệm thu sẵn, hát trực tiếp.

–   Các đội tuân thủ lịch thi sau khi đã đăng ký với Ban Tổ chức, không tự ý dời thứ tự biểu diễn nếu không được sự đồng ý của Ban Tổ chức cấp Thành phố.

–   Các đơn vị đăng ký tham gia Liên hoan cần nộp chương trình ca – múa nhạc, bản thảo bài hát tự biên và kịch bản hoặc tóm tắt nội dung câu chuyện thông tin, danh sách diễn viên tham gia cho Ban Tổ chức cấp Thành phố chậm nhất là ngày 03 tháng 05 năm 2011.

–   Sau Liên hoan, các Đội Tuyên truyền Lưu động phối hợp với các Trung tâm Thông tin Triển lãm đi tuyên truyền sâu rộng tại các khu dân cư trên địa bàn Thành phố. Ngoài các suất diễn do Ban Tổ chức cấp Thành phố điều động, đề nghị các đơn vị lên kế hoạch cho Đội tiếp tục tuyên truyền tại địa phương.

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

* Sở VH-TT-DL TP.HCM ra Quyết định thành lập Ban Tổ chức:

1.      Ông VÕ CÔNG ANH – Giám  đốc Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố: Trưởng Ban.

2.      Ông TRÀ ĐỨC KHANG – Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố: Phó Ban.

3.      Bà LÊ THỊ THU HỒNG – Trưởng Phòng Tuyên truyền Cổ động Triển lãm Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố: Ủy viên.

4.      Ông TRẦN HUỲNH QUẢNG – Trưởng Phòng Hành chánh – Tổng hợp  Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố: Ủy viên.

5.      Bà NGUYỄN THỊ BÍCH HUYỀN – Kế toán Trưởng Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố: Ủy viên.

6.      Ông PHẠM NGỌC SƠN – Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao Quận Tân Bình: Ủy Viên;

7.      Ông LÊ THANH NGUYÊN – Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao Quận 8: Ủy Viên;

8.      Ông ĐẶNG VĂN SƠN – Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao Quận Thủ Đức: Ủy Viên;

9.      Ông NGUYỄN VĂN DỄ – Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể dục Thể thao Quận Bình Tân: Ủy Viên;

* Sở VH-TT-DL TP.HCM ra Quyết định thành lập Ban Giám khảo:

1. NSƯT TRẦN MINH NGỌC – Tổng Biên tập báo Sân khấu Thành Phố Hồ Chí Minh: Trưởng ban;

2. Ông VÕ CÔNG ANH – Giám  đốc Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố: Phó Ban.

3. Nhạc Sĩ PHAN HỒNG SƠN – Phó phòng Ca nhạc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh: Ủy viên;

4. Nhạc sĩ VŨ HOÀNG – Tổng Biên tập Tạp Chí Du lịch TP.HCM: Ủy viên

5. Ông TRÀ ĐỨC KHANG – Phó Giám  đốc Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố: Ủy viên.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

*  Giải thưởng:

–   04 giải A và Giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố –  Kèm số tiền thưởng của Ban Tổ chức.

–   04 giải B và Giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố –  Kèm số tiền thưởng của Ban Tổ chức.

–   05 giải Khuyến Khích và Giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố – Kèm số tiền thưởng của Ban Tổ chức.

Cơ cấu giải thưởng có thể tăng giảm theo quyết định của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo căn cứ vào kết quả, chất lượng của các chương trình tham gia Liên hoan.

                                                                                                                         Ban Tổ chức