Sở Du lịch TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch COVID-19

    Từ ngày 01/5 đến ngày 15/5/2020, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) triển khai hoạt động hỗ trợ thông tin liên quan đến các vấn đề pháp lý cho doanh nghiệp du lịch trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. 

    Các đơn vị có thể gửi câu hỏi, yêu cầu qua Cổng thông tin của Sở Du lịch tại địa chỉ http://sodulich.hochiminhcity.gov.vn/Hỏi đáp. Trong vòng 10 ngày, Sở Du lịch và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) sẽ giải đáp và đăng tải thông tin trả lời tại Thư mục “Hỏi đáp” trên.

    Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình phát triển kinh tế Việt Nam, trong đó ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh chịu sự ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng.

    Sở Du lịch vẫn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong công tác phòng chống dịch, song song đó là rà soát, đánh giá và đề xuất các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn Thành phố.

    Hồng Hương