Saigontourist – Phương hướng & kế hoạch năm 2013

  Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2012 đã được Tổng Công ty Du lịch TPHCM – Saigontourist, tổ chức sáng ngày 26.1.2013 tại Khách sạn Rex TPHCM. Đến tham dự có Ông Hồ Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ VHTTDL; Ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch; Ông Nguyễn Hữu Thọ – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam. Về phía đại diện TPHCM có Bà Nguyễn Thị Hồng – Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Ông Lã Quốc Khánh – Phó Giám đốc Sở VHTTDL TPHCM; Bà Nguyễn Thị Khánh – Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch TPHCM; Nhạc sĩ Vũ Hoàng – Tổng Biên tập Tạp Chí Du lịch TPHCM; các chuyên viên Ngành Du lịch TPHCM cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Saigontourist và các Phóng viên Báo, Đài TPHCM và TW.

  Dịp này, Tổng Công ty Saigontourist đón nhận danh hiệu Huân chương Độc lập hạng Nhất do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng. Danh sách các đơn vị và cá nhân đạt danh hiệu Huân chương Lao động gồm có:

  – Huân chương Lao động hạng I: Khách sạn Bông Sen;

  – Huân chương Lao động hạng II: Khách sạn Hoàn Cầu; Ông Tào Văn Nghệ (Giám đốc Khách sạn Rex);

  – Huân chương Lao động hạng III: Văn phòng Công đoàn Saigontourist; Ông Lê Văn An – Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT Saigontourist; Ông Lê Ngọc Cơ – Phó Tổng Giám đốc Saigontourist và Bà Bạch Lan – Chủ tịch Công đoàn Saigontourist.

  Bằng khen Thủ tướng được trao cho 4 đơn vị: Đoàn TNCS HCM Saigontourist; Công ty Du lịch Fiditour; Khách sạn Kim Đô; Làng Du lịch Bình Quới và 14 cá nhân.

  Ông Hồ Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ VHTTDL tặng Huân chương Lao động hạng II cho Ông Lê Tấn Thành – Giám đốc Khách sạn Continental

  Ông Hồ Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ VHTTDL tặng giấy khen cho Ông Tào Văn Nghệ – Giám đốc Khách sạn Rex

  Ông Hồ Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ VHTTDL trao tặng Huân Chương Lao động hạng III cho Ông Lê Văn An – Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT Saigontourist

  Ông Hồ Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ VHTTDL trao tặng Huân Chương Lao động hạng III cho Ông Lê Ngọc Cơ – Phó Tổng Giám đốc Saigontourist

  Ông Hồ Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ VHTTDL trao tặng Huân Chương Lao động hạng III cho Bà Bạch Lan – Chủ tịch Công đoàn Saigontourist.

  Ông Nguyễn Hữu Thọ – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam trao tặng Bằng khen Thủ tướng cho các đơn vị và cá nhân

  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012

  Năm 2012 là năm thứ hai Tổng Công ty thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2011-2015, tập trung chỉ đạo bằng chiến lược: “Thương hiệu – Hội nhập – Phát triển”, gồm 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chính, đạt được kết quả khả quan, vượt mức nheiejm vụ kế hoạch năm 2012 và tăng so với năm 2011, hoàn thành nhiệm vụ chính trị do Thành ủy và UBND TPHCM giao. Cụ thể:

  1. Tình hình khách: Tổng Công ty đón tiếp phục vụ 1.625.000 lượt khách, tăng 2,8 % so với năm 2011, gồm 1.164.000 lượt khách lưu trú, đạt  97,8% so với năm 2011 và 460.934 lượt khách lữ hành, tăng 17,9% so năm 2011.

  Công suất phòng bình quân khách sạn khối trực tiếp kinh doanh đjat 59,5%.

  2. Doanh thu

  Tổng doanh thu toàn Tổng Công ty thực hiện 13.037 tỷ đồng, tăng 10,05% so với năm 2011 và vượt 5,1% kế hoạch năm, trong đó:

  + Khối Trực tiếp kinh doanh: 4.275 tỷ đồng, tăng 9,7% so cùng kỳ

  + Khối cổ phần hóa: 2.340 tỷ đồng, tăng 14,3% so cùng kỳ

  + Khối Liên doanh trong nước: 2.519 tỷ đồng, tăng 16,4% so cùng kỳ

  + Khối Liên doanh nước ngoài: 3.902  tỷ đồng, tăng 9,7% so cùng kỳ

  3. Hiệu quả kinh doanh:

  Tổng lãi gộp toàn Tổng Công ty thực hiện 3.845 tỉ đồng, tăng 7,4% so năm 2011 và vượt 2,5% kế hoạch, trong đó:

  + Khối trực tiếp kinh doanh: 1.352 tỉ đồng, tăng 12,7% so cùng kỳ.

  + Khối cổ phần hóa: 403 tỉ đồng, đạt 92.3% so cùng kỳ

  + Khối liên doanh trong nước: 496  tỉ đồng, đạt 97,9% so cùng kỳ

  + Khối liên doanh nước ngoài: 1.592 tỉ đồng, tăng 10,9% so cùng kỳ

  4. Nộp Ngân sách:

  Toàn Tổng Công ty nộp Ngân sách Nhà nước 1.881 tỉ đồng, tăng 12,1% so năm 2011 và vượt 2,3% kế hoạch, trong đó:

  + Khối trực tiếp kinh doanh: 555 tỉ đồng, tăng 6,4% so cùng kỳ.

  + Khối cổ phần hóa: 263 tỉ đồng, tăng 11,7% so cùng kỳ

  + Khối liên doanh trong nước: 285  tỉ đồng, tăng 15,5% so cùng kỳ

  + Khối liên doanh nước ngoài: 778 tỉ đồng, tăng 15,5% so cùng kỳ

  5. Thu nhập bình quân:  Khối trực tiếp kinh doanh thu nhập 7,703 triệu đồng/tháng/người.

  Quang cảnh hội nghị

  SAIGONTOURIST: PHƯƠNG HƯỚNG – NHIỆM VỤ NĂM 2013

   I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH

  Năm 2013, dự báo tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, sẽ ảnh hưởng trực tiếp nhu cầu du lịch và chi tiêu của du khách trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Saigontourist đang đứng trước thách thức cạnh tranh ngày càng lớn từ các doanh nghiệp hoạt động cùng ngành trong và ngoài nước.

  Tuy nhiên, điểm đến Việt Nam vẫn sẽ đang tiếp tục thu hút du khách quốc tế; thị trường khách nội địa còn nhiều tiềm năng phát triển. Đặc biệt, các chính sách vĩ mô của Chính phủ phát huy hiệu quả sẽ là những yếu tố tác động tích cực đến Ngành Du lịch. Trong năm 2013, du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 7,2 triệu lượt khách, tăng 5,15% và du lịch TPHCM đón 4,1 triệu lượt khách quốc tế, tăng 8% so với năm 2012.

  Được sự chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, UBND TPHCM, của Bộ VHTTDL, Tổng Cục Du lịch cùng các cấp ngành TW và TPHCM, cùng sự nỗ lực của CBNV toàn hệ thống sẽ góp phần quan trọng để Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị năm 2013.

   

  II. PHƯƠNG HƯỚNG – MỤC TIÊU

  Từ những nhận định trên, trong năm 2013, Tổng Công ty sẽ tranh thủ cơ hội, vượt qua thách thức, tiếp tục tập trung chỉ đạo chiến lược tổng quát: “Thương hiệu – Hội nhập – Phát triển”, 8 nhóm giải pháp, 8 chương trình trọng tâm và 5 biện pháp kiểm soát đã được Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2011-2015 thông qua. Đặc biệt, tập trung định hướng xây dựng Saigontourist thành đơn vị kinh tế du lịch lớn mạnh cyar Việt Nam trên các lĩnh vực lưu trú – lữ hành – ẩm thực và các dịch vụ du lịch, góp hần phát triển Ngành Du lịch, dịch vụ của TPHCM và cả nước.

   III. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KẾ HOẠCH NĂM 2013:

  Năm 2013, Tổng Công ty phấn đấu đạt mức tăng trưởng cụ thể sau:

  – Tổng lượt khách: 1.690.000 lượt, tăng 4% so thực hiện năm 2013.

  – Tổng doanh thu: 14.300 tỷ đồng, tăng 9,8% (trong đó khối trực tiếp kinh doanh đạt 4.700 tỷ đồng, tăng 9,9%).

  – Tổng lãi gộp: 4.160 tỷ đồng, tăng 8,2% (trong khối trực tiếp kinh doanh đạt 1.455 tỷ đồng, tăng 7,5%)

  – Tổng nộp ngân sách: 2.030 tỷ đồng, tăng 7,9 % (khối trực tiếp kinh doanh đóng góp 610 tỷ đồng, tăng 9,9 %).

   IV. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

  Để đạt được cấc chỉ tiêu đề ra, Tổng công ty tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện, thông qua các nhiệm vụ và giải pháp chính sau.

  – Thứ nhất, Hoàn thành chương trình nâng tầm thương hiệu Saigontourist:

  + Hoàn thành chương trình nâng tầm thương hiệu Saigontourist, xây dựng thống nhất việc sử dụng, phát huy thế mạnh, tăng tính cạnh tranh, tín nhiệm, tạo sự khác biệt thương hiệu Saigontourist và các đơn vị thành viên trong sự nhận diện của khách hàng trong và ngoài nước.

  – Thứ hai, Tăng cường và nâng cao quảng bá, tiếp thị:

  + Tăng cường công tác quảng bá tiếp thị theo chương trình nâng tầm thương hiệu Saigontourist thông qua các chiến dịch truyền thông, tiếp thị hiệu quả.

  + Chọn lọc tham gia các hội chợ, hội nghị, hội thảo, các sự kiện du lịch quan trọng trong nước và quốc tế nhằm tăng cường nhận diện hình ảnh mới của thương hiệu Saigontourist. Đặc biệt, quảng bá khai thác hiệu quả nguồn khách tại các thị trường quốc tế trọng điểm châu Âu, Bắc Mỹ, Úc, ASEAN, Đông Á, chú trọng thị trường khách Nga; khai thác thị trường mới như Trung Đông, Ấn Độ.

  + Trong điều kiện tình hình kinh tế thế giới khó khăn, cần tập trung quảng bá khai thác tốt nguồn khách trong nước, đặc biệt dòng khách có mức chi tiêu cao.

  + Tiếp tục hợp tác thực hiện các chương trình quảng bá định kỳ trên kênh truyền hình VTV4, SCTV12. hợp tác với Saigon Times Group, cùng các hãng hàng không quốc tế, các cơ quan truyền thông tổ chức chuyên trang Saigontourist quảng bá đến du khách. Hợp tác, quảng bá thương hiệu trên các phương tiện truyền thông quốc tế gắn liền thời điểm tổ chức các sự kiện du lịch quốc tế.

  + Thực hiện tốt Lễ hội Tết 2013 tại TPHCM. Tham gia tổ chức các sự kiện lễ hội tại một số địa phương trong nước.

  + Xây dựng các ấn phẩm chuyên nghiệp, thông nhất hình ảnh, phong phú nội dung, gắn hệ thống nhận diện thương hiệu mới của Tổng Công ty. Tăng cường quảng bá, kinh doanh trên mạng thông qua các hình thức, phương thức mới theo kịp xu hướng thị trường, tâm lý khách hàng, có tính tương tác, ứng dụng cao, chú trọng các trang mạng xã hội.

  – Thứ ba, Tập trung đầu tư Ngành chính:

  + Tập trung đầu tư vào lĩnh vực lưu trú, lữ hành, ẩm thực, vui chơi giải trí. Tập trung nguồn lực nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh trong các lĩnh vực này, đồng thời sử dụng cấc ưu thế để đầu tư và kiểm soát các dịch vụ hỗ trợ, tối đa hóa khả năng cạnh tranh của Tổng Công ty và từng đơn vị.

  + Chú trọng các công trình tại TPHCM và các địa phương có thế mạnh, tiềm năng phát triển lâu dài, bền vững. Khẩn trương xây dựng đưa các dự án, công trình vào hoạt động đúng tiến độ, tạo ra sản phẩm mới, nâng cao hiệu quả đầu tư.

  + Tại TPHCM, đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình mở rộng khách sạn Majestic, cải tạo khách sạn Continental, Thiên Hồng; đưa vào kinh doanh khai thác khu Tây khách sạn Rex, khách sạn Liberty Cen tral Riverside, khách sạn Pullman Saigon Centre.

  + Tại các địa phương, đẩy nhanh tiến độn cấc dưn án để sớm đưa vào khai thác kinh doanh.

  + Tiếp tục mở rộng mạng lưới lữ hành tại các địa phương.

  – Thứ tư, Hợp tác, liên kết đa dạng hóa, phát triển sản phẩm:

  + Đa dạng hóa, tái cơ cấu sản phẩm, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, dịch vụ. Tiếp tục triển khai mở rộng công tác đa dạng hóa và nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, dịch vụ, hàm lượng giá trị gia tăng cao.

  + Chú trọng xây dựng các sản phẩm gắn liền với điều kiện tự nhiên, sinh thái, truyền thống văn hóa lịch sử và di sản văn hóa dân tộc; các loại hình du lịch mới như du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch kết hợp thể thao. Chú trọng khai thác dòng khách có mức chi tiêu cao như khách nghỉ dưỡng cao cấp, khách thương nhân, hội nghi, hội thảo, đặc biệt chú trọng khai thác khách tàu biển quốc tế.

  + Hợp tác với các doanh nghiệp hàng không, hàng hải, thương mại dịch vụ và khai thác các dòng sản phẩm mới, các loại hình du lịch, tham gia các chương trình kích cầu nhằm đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, đưa ra chính sách giá cạnh tanh đáp ứng các nhu cầu của du khách trong và ngoài nước.

  + Nghiên cứu khai thác du lịch đường sông TPHCM và các vùng phụ cận.

  + Liên kết phối hợp giữa các đơn vị lữ hành và khách sạn, khu du lịch, nhà hàng thuộc hệ thông Tổng Công ty chào bán các gói sản phẩm thông qua các voucher, travel coupon, thẻ Thành viên chuyên đề nghỉ dưỡng, giải trí, khám phá, hội thảo, hội nghị… giá cạnh tranh, khuyến mãi đặc biệt vào dịp hè, mùa thấp điểm.

  – Thứ năm, Dịch vụ khách hàng:

  Nâng cao thái độ phong cách phục vụ, đặc biệt chú trọng công tác chăm sóc khách hàng thông qua các chương trình “Nụ cười Saigontourist”, “Người khách vàng”; triển khai áp dụng “10 định chuẩn dịch vụ khách hàng Saigontourist”, chương trình “Phong cách dịch vụ Saigontourist”.

  + Kết hợp các đối tác cung ứng các sản phẩm, dịch vụ, tham gia chương trình kích cầu nhăm mang nhiều lựa chọn giá trị sử dụng, an toàn, tiện ích, giá canh tranh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng cho khách hàng.

  + Phối hợp đối tác quốc tế khai thác thẻ tích lũy điểm Saigontourist dành cho khách hàng thân thiết.

  – Thứ sáu, Công tác Tài chính – Kiểm soát – Tối ưu hóa lợi nhuận:

  + Giám sát, kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả trong các lĩnh vực đầu tư, mua sắm, tài chính, kinh doanh, tiếp thị, đào tạo… nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn. Kiểm soát sản phẩm, dịch vụ dựa vào các định chuẩn, tiêu chuẩn, theo đúng quy trình đã được xác lập và được cấp chứng nhận.

  + Tối ưu hóa lợi nhuận được xem là giải pháp kiểm soát rủi ro, tiết kiệm chi phí hợp lý, tối ưu hóa giá trị doang nghiệp, thông qua các công cụ, biện pháp phù hợp với từng bộ phận, đơn vị. Tiết kiệm năng lượng, quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên, môi trường.

  – Thứ bảy, Sắp xếp doang nghiệp – Đào tạo nguồn nhân lực – Chính sách người lao động.

  + Triển khai thực hiện lộ trình tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước theo quy định của Chính phủ và chỉ đạo của UBND TPHCM.

  + Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, đánh giá, bố trí sử dụng nguồn nhân lực. Đánh giá, rà soát, tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả, năng suất lao động cao phù hợp tình hình mới. Mạnh dạn đánh giá cán bộ quản lý qua nhiệm vụ cụ thể, thực tế dựa trên hiệu quả công tác, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở, bố trí lại những cán bộ quản lý không hiệu quả, thiếu năng lực.

  + Triển khai công tác đào tạo dài hạn, ngắn hạn trong nước và ngoài nước. Chú trọng đào tạo cán bộ theo các chức danh quản lý, nghiệp vụ chuyên ngành nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp; tạo độingũ cán bộ giỏi chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, am hiểu tình hình kinh tế – xã hội trong nước và quốc tế. Tổng Công ty tổ chức các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, quản lý, ngoại ngữ, các khóa nâng cao chuyên đề trong và ngoài nước cho đội ngũ cán bộ quản lý. Các đơn vị tăng cường công tác đào tạo, tái đào tạo, đào tạo tại chỗ cho đội ngũ CBCNVC-LĐ.

  + Nghiên cứu áp dụng chế độ đãi ngộ lương thưởng hợp lý, đảm bảo việc làm ổn định, chăm lo tốt người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập chưa cao, không để người lao động mất việc làm.

  + Tiếp tục vận động quyên góp từ sự tự nguyện của CBNV-LĐ Tổng Công ty nhằm thực hiện chương trình “Saigontourist vì cộng đồng”, với các hoạt động:  đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện tại TPHCM và các địa phương khác, quan tâm CN-LĐ có hoàn cảnh khó khăn trong hệ thống Tổng Công ty.

  – Thứ tám, Công tác môi trường:

  + Xây dựng sản phẩm gắn kết công tác bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Nhân rộng áp dụng tiêu chuẩn môi trường ISO 14001 trong các khách sạn, khu nghỉ dưỡng.

  + Thông qua việc tiết kiệm năng lượng và quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên, thuyết phục khách hàng cùng tiết kiệm, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên.

  – Thứ chín, Công tác Đảng – Đoàn thể:

  + Xây dựng Đảng, Đoàn thể vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua. Thực hiện tốt công tác dân chủ cơ sở.

  Toàn cảnh Hội nghị

  Kim Long