Trans World Reps – Cầu nối giữa các công ty du lịch Việt Nam với đối tác nước ngoài

Trans World Reps – Cầu nối giữa các công ty du lịch Việt Nam với đối tác nước ngoài

Du khách Việt khi ra nước ngoài có các yêu cầu và tính cách riêng so với các du khách từ các thị trường khác. Để đảm bảo rằng khách hàng sẽ có các trải nghiệm tốt nhất tại các điểm đến trên thế giới, các công ty du lịch Việt Nam luôn cần phải tìm kiếm các đối tác đáng tin cậy và hiểu rõ đặc điểm, nhu cầu của du khách Việt.