MỪNG XUÂN, MỪNG ĐẢNG, MỪNG ĐẤT NƯỚC NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN

dang_t_2

dang_t_2

Xuân Tân Mão 2011 đã đến với đất nước ta, với dân tộc ta. Chúng ta vừa bước qua một năm Canh Dần đầy vất vả, khó khăn. Song, với dũng khí của mãnh hổ, chúng ta đã chiến thắng từng chặng, đưa đất nước trụ đứng trên những công việc cam go mà nhiều nước trên thế giới phải chao đảo. Năm Canh Dần để lại cho ta nhiều vấn đề khó khăn mà phải rất cố gắng mới có thể khắc phục

 

Chúng ta cùng Tân Mão bước vào mùa Xuân mới với tinh thần nhanh nhẹn, mưu mẹo và dũng mãnh của “Con Mèo”. Mong muốn sẽ khắc phục được nhiều điều mà năm “Con Cọp” chưa làm xong. Mừng Xuân mới, mừng cả dân tộc sẽ bước vào một năm vui tươi, phấn khởi và quyết tâm vượt qua khó khăn để đi tới

Năm 2011, Đảng ta 81 tuổi, 81 năm qua Đảng đã lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám thành công, đánh đuổi thực dân Pháp trên nửa đất nước; hoàn thành Cách mạng Dân tộc giải phóng ở miền Nam, thống nhất đất nước; xây dựng đất nước Việt nam ngày càng hùng mạnh, có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới. Không ai có thể phủ định công lao của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo. Chúng ta mừng Đảng thêm một tuổi, thêm kinh nghiệm và bản lĩnh để lãnh đạo nhân dân ta ngày càng phát triển và đổi mới.

mung_xuan

Ảnh: Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên thảo luận sáng 14.1.2011

2011 cũng là dịp chúng ta Kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2011) từ Bến Cảng Nhà Rồng. Đất nước ta đã đổi thay, dân tộc ta đã hùng cường. Chúng ta mừng Đảng lớn mạnh luôn luôn trung thành với con đường và Tư tưởng Bác Hồ đã vạch ra trong suốt 100 năm qua. Mùa Xuân 2011 cũng là dịp Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần XI tiến hành thành công rực rỡ. Tại Đại hội Đảng, Chú tịch Nguyễn Minh Triết đã khẳng định: “Đại hội có trách nhiệm lịch sử lớn trước toàn dân tộc”. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng nêu lên: “Uy tín trước dân là thước đo chủ yếu”. Trước các Đại biểu Đại hội, trước sự theo dõi của toàn dân, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã nêu bật những thành tựu to lớn, nhưng cũng đã nghiêm khắc tự phê bình những khuyết điểm, yếu kém trong thời gian qua đã làm chậm bước đi của đất nước. Rõ ràng Đảng đã nghiêm khắc nhìn lại mình để tìm bước đi đúng đắn, có hiệu quả trong thời gian tới. Đó là thái độ đúng đắn của Đảng Cách mạng có trách nhiệm trước nhân dân và đất nước. Đại hội đã thông qua nghị quyết với Cương lĩnh phát triển, thông qua các chỉ tiêu phát triển về kinh tế, về dân sinh, về đối ngoại…đã mở ra một triển vọng tốt đẹp. Ngành Du lịch của chúng ta với những thắng lợi trong năm 2010 cũng đã được giao những chỉ tiêu phấn đấu mới, để phát triển trong những năm tới trở thành một Ngành Du lịch có vị trí cao trong khu vực.

dang_t

Ảnh: Các Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội

Tin tưởng rằng, với một Ban Chấp hành Trung ương Đảng mới của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI có năng lực, sáng tạo và trong sáng, một Bộ Chính trị và Ban Bí thư được tín nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, sẽ dần khắc phục thiếu sót, toàn tâm toàn ý lãnh đạo nền kinh tế phát triển, nghiêm khắc với tham nhũng và lãng phí, để đưa đất nước vượt qua khó khăn, đi lên vững chắc theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa.

Mừng Xuân, mừng Đảng ngày càng lớn mạnh, chúng ta cũng mừng đất nước sẽ phát triển, nhân dân ngày càng no ấm, xã hội ngày càng dân chủ, công bằng…

­­­Đ.P