Việt Nam Dân chủ Cộng hòa làm mọi cách để có hòa bình

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa làm mọi cách để có hòa bình

Đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh, đê điều ở miền Bắc ở trong tình trạng tồi tệ vì một thời không được gia cố và do các cuộc ném bom của Đồng minh, đa số dân cư vẫn chịu nạn đói. Chủ tịch Hồ Chí Minh buộc phải thương thảo (để tránh đụng độ ngay) với Pháp.

Đuổi quân Tưởng về nước, Việt Nam tránh “lưỡng đầu thọ địch”

Đuổi quân Tưởng về nước, Việt Nam tránh “lưỡng đầu thọ địch”

Nói về việc có một số ý kiến phê phán bản Hiệp định sơ bộ không chứa đựng từ “độc lập” vô cùng quan trọng, Tướng Giáp nhận định: “Họ không nhận thấy rằng độc lập của một quốc gia là kết quả của các điều kiện khách quan. Trong cuộc đấu tranh để giành độc lập toàn vẹn, sẽ có những thời điểm chúng ta phải cứng rắn, và những thời điểm chúng ta phải mềm dẻo”.

Nước Pháp tham lam, gây nên cuộc chiến thế kỷ

Nước Pháp tham lam, gây nên cuộc chiến thế kỷ

Thỏa thuận Hồ Chủ tịch – Sainteny, dù không được như phía Việt Minh mong muốn, nhưng đây là một hiệp định khung mà từ đó có thể mở đường đi tới một quan hệ sống động và tích cực giữa Pháp và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nếu nó được tạo điều kiện thuận lợi"…

CLIP HOT