Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa họp Ban Chấp hành mở rộng

Sáng ngày 22/10/2014, tại Khách sạn Galina, Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa đã họp Ban Chấp hành mở rộng, đề xuất và giới thiệu và tự ứng cử vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV (2014-2019). Cuộc họp đã thông qua điều lệ sữa đổi, bổ sung các chức năng quan trọng, nhằm đáp ứng các nhu cầu phát triển du lịch trong giai đoạn mới. Đến tham dự có toàn bộ các đơn vị du lịch trong tỉnh Khánh Hòa.

Quang cảnh cuộc họp mở rộng Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa

Theo đó, Đại hội Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV (2014-2019) sẽ được tổ chức vào ngày 11/12/2014. Ban Chấp hành mới dự kiến được đề cử gồm 17 thành viên, đề cử Ông Lâm Duy Anh Cường làm Chủ tịch, Ông Nguyễn Văn Thành làm Tổng Thư ký.

Ông Lâm Duy Anh Cường

Tin, ảnh: KHUÊ VIỆT