"Nhà khoa học hãy nghiên cứu bằng chính con tim"

Là một trong những nhà khoa học trẻ xuất sắc của Việt Nam, ThS. Trương Hải Nhung cho rằng, yếu tố quan trọng nhất ở một người nghiên cứu trẻ đó là nhiệt huyết và cống hiến.

Cần tăng tỉ lệ tiền cho nghiên cứu khoa học

Cần tăng tỉ lệ tiền cho nghiên cứu khoa học

TS Nguyễn Mạnh Hùng, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, muốn phát triển KHCN cần tăng tỉ lệ chi cho nghiên cứu khoa học cao hơn so với mức hiện nay.

CLIP HOT