Giới thiệu Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch

    Ngày 02 tháng 03 năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch. Tạp chí Du lịch TPHCM đăng tải toàn văn Bộ Quy tắc này: