FIDITOUR TIẾP TỤC GIỮ VỮNG THƯƠNG HIỆU HẠNG MỤC LỮ HÀNH

    Đây là năm thứ 17 liên tiếp, Fiditour vinh dự nhận được giải thưởng “Top 10 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế hàng đầu đón khách du lịch vào Việt Nam” và “Top 10 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa hàng đầu Việt Nam”.

     Đại diện Fiditour nhận giải thưởng du lịch Việt Nam 2017

     Công ty Fiditour tiếp tục được vinh danh ở cả các hạng mục Lữ hành: “Top 10 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế hàng đầu đón khách du lịch vào Việt Nam” và “Top 10 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa hàng đầu Việt Nam”. Đây là năm thứ 17 liên tiếp Fiditour vinh dự nhận được danh hiệu này tại đêm trao thưởng.

    KIỀU VÂN