Lịch sử hình thành kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè

Lịch sử hình thành kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè

Tên gọi của kênh cũng đặc biệt bởi nó được ghép với hai từ Nhiêu Lộc và Thị Nghè. Đoạn từ cầu Thị Nghè trở lên trên đầu nguồn với tên gọi Nhiêu Lộc, đoạn còn lại đổ ra sông Sài Gòn với tên gọi Thị Nghè.

CLIP HOT