DANH SÁCH 15 TIẾT MỤC CÔNG DIỄN LIÊN HOAN GIỌNG HÁT VÀNG NGÀNH DU LỊCH TP.HCM, LẦN XII, NĂM 2016

* Thời gian: 17 giờ, ngày 27.3.2016

* Địa điểm: Sân khấu chính Ngày hội Du lịch TPHCM, lần XII, năm 2016 (Khu B, công viên 23.9, Quận 1, TPHCM)

 

BAN TỔ CHỨC

{nomultithumb}