Việt Nam nỗ lực hình thành hệ thống giám sát biển từ vệ tinh (P1)

Việt Nam nỗ lực hình thành hệ thống giám sát biển từ vệ tinh (P1)

Với đường bờ biển dài 3.444 km (không tính các đảo) và vùng biển rộng lớn bao gồm các khu vực có đòi hỏi chủ quyền trên Biển Đông, Việt Nam rõ ràng cần một chiến lược ISR toàn diện để tăng cường năng lực nhận thức biển cũng như năng lực định vị mục tiêu trên biển trong thời chiến cũng như thời bình.

Việt Nam nỗ lực làm chủ hệ thống vệ tinh viễn thám (P2)

Việt Nam nỗ lực làm chủ hệ thống vệ tinh viễn thám (P2)

Thời điểm VAST được trao quyền điều khiển VNREDSat-1 được xem là cột mốc lịch sử trong sự phát triển công nghệ vũ trụ của Việt Nam, khẳng định sự làm chủ hoàn toàn “công nghệ vệ tinh nhỏ” và khả năng xử lý hình ảnh độc lập.

CLIP HOT