Công ty Yến Sào Khánh Hòa tuyên dương 33 tập thể và 163 cá nhân điển hình tiên tiến

  Ngày 9/6/2020 tại Nha Trang đã diễn ra: “Hội nghị điển hình tiên tiến Công ty Yến Sào Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020”. Tham dự có trên 200 cán bộ công nhân viên công ty đại diện cho 5.400 lao động đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

  Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu

  Trong báo cáo tổng kết nêu rõ Công ty Yến sào Khánh hòa là doanh nghiệp Nhà nước, vì vậy thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được đưa lên hàng đầu. Năm 2015, Công ty quản lý 32 đảo yến với 169 hang yến, đến năm 2020 là 33 đảo yến với 173 hang yến. Ngoài ra Công ty đã khảo sát và liên kết phát triển nhiều hang yến từ Quảng Bình đến Côn Đảo.

  Ông Nguyễn Anh Hùng, Chủ tịch Công ty Yến sào Khánh Hòa, cho biết, trong 5 năm qua, các nội dung thi đua của công ty luôn bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, gắn kết với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nhiều phong trào thi đua trong sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học phát triển bền vững ngành nghề yến sào, nghiên cứu các dòng sản phẩm mới được cán bộ, công nhân viên công ty hưởng ứng tích cực, phát huy được sức sáng tạo, tận tụy, gương mẫu, trở thành động lực to lớn góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng; phát triển kinh tế – xã hội…

  Tại Hội nghị, có các tham luận gồm: Phát huy sáng kiến kỹ thuật và đầu tư nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, Sáng kiến thực hiện các giải pháp bảo vệ quần thể bầy đàn chim yến và nâng cao chất lượng yến đảo thiên nhiên, tuổi trẻ Công ty Yến sào Khánh Hòa, xung kích, sáng tạo hăng hái thi đua lao động sản xuất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

  Trong Hội nghị, có 33 tập thể và 163 cá nhân được tặng bằng khen, đây là những tấm gương sáng điển hình tiên tiến.

  Khuê Việt Trường