Tư bản Pháp thủ tiêu đồn điền của người Việt

Tư bản Pháp thủ tiêu đồn điền của người Việt

Chính quyền thuộc địa tạo cơ hội cho điền chủ người Pháp chiếm hữu ruộng đất nhằm gạt bỏ những điền chủ người Việt ở đất Nam Kỳ “nặng ơn” với triều Nguyễn và sẵn sàng giúp đỡ nghĩa quân kháng chiến chống Pháp xâm lược.

Người Pháp chiếm đất và tăng năng suất lúa

Người Pháp chiếm đất và tăng năng suất lúa

Sắc luật tháng 11 - 1928 của Chính phủ Pháp không giới hạn sở hữu ruộng đất của các cấp chính quyền thuộc địa nên người Pháp đã chiếm đoạt ở Việt Nam 850.000 ha, bằng 1/6 diện tích đất trồng trọt.

Người Pháp thừ nghiệm nhiều cây trồng khác

Người Pháp thừ nghiệm nhiều cây trồng khác

Để đa dạng cây trồng, khai thác hết tiềm năng đất đai, sức lao động của con người và đem về nhiều lợi nhuận, chính quyền thuộc địa đã thử nghiệm và trồng nhiều loại cây có giá trị kinh tế cao.

  • Kênh đào biến Đồng Tháp Mười thành vùng màu mỡ

    Kênh đào biến Đồng Tháp Mười thành vùng màu mỡ

    Quá trình thay đổi sở hữu đất đai hầu như đi cùng với sự ra đời của những kênh xáng. Yếu tố này là dấu hiệu sự xâm nhập của kinh tế tư bản chủ nghĩa vào nông thôn Việt Nam, phá vỡ hình thái kinh tế phong kiến.

CLIP HOT