SAIGONTOURIST - PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2011

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

SAIGONTOURIST - PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2011 - 1
 
Ảnh: Ông Nguyễn Hữu Thọ - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Saigontourist đã tổ chức Lễ Tổng kết kinh doanh năm 2010 tại Khách sạn Majestic TPHCM. Đến tham dự buổi lễ có Bà Nguyễn Phương Anh - Vụ phó Vụ Khách Sạn Tổng Cục Du lịch; Bà Nguyễn Thị Hồng – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; Ông Lê Văn An – Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đại diện Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch TP.HCM; đại diện các đơn vị là thành viên của Saigontourist, và các cơ quan truyền thông báo chí


Ông Nguyễn Hữu Thọ - Tổng Giám đốc Saigontourist Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2010 với những con số ấn tượng: Tổng lượt khách: Đã đón tiếp phục vụ 1.943.918 lượt khách, gồm 1.174.883 lượt khách lưu trú, tăng 8,6% so với năm 2009, 390.000 lượt khách lữ hành, tăng 22,7%. Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC) đón tiếp 401.238 lượt khách. Tổng doanh thu: 9.460 tỉ đồng, tăng 15,3% so năm 2009. Hiệu quả kinh doanh: 3.013 tỉ 934 triệu đồng tăng 11,7% so năm 2009. Nộp ngân sách: 1.160 tỉ đồng, tăng 23,9% so năm 2009.

Phương hướng và nhiệm vụ năm 2011: Tổng lượt khách: 2.119.651 lượt khách, tăng 11% so với thực hiện năm 2010. Tổng doanh thu 10.600  tỉ đồng, tăng 12,2%. Tổng lãi gộp 3.310 tỉ đồng, tăng 10%. Tổng nộp ngân sách 1.260 tỉ đồng, tăng 9%.

Năm 2011 – năm đầu tiên thực hiện chiến lược giai đoạn 2011 – 2015, Tổng Công ty sẽ tranh thủ cơ hội, vượt qua thách thức, tập trung chỉ đạo bằng chiến lược: "Thương hiệu - Hội nhập - Phát triển”, bao gồm 8 nhóm giải pháp, 8 chương trình trọng tâm và 5 biện pháp kiểm soát.  Riêng trong năm 2011, Tổng Công ty tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện, thông qua 8 nhiệm vụ chính sau: Xây dựng tích cực và tổ chức thực hiện quyết liệt kế hoạch 2011, triển khai các chương trình đã đề ra trong giai đoạn 2011 – 2015;  Nâng cao quảng bá tiếp thị và thực hiện chiến lược thương hiệu, đáp ứng nhu cầu phát triển trong tình hình mới; Đầu tư chiều sâu và đầu tư mở rộng, chú trọng các công trình tại địa bàn TP.HCM; Đào tạo nguồn nhân lực; Tái cơ cấu sản phẩm, dịch vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm; Nâng cao thái độ phong cách phục vụ, đặc biệt chú trọng công tác chăm sóc khách hàng; Kiểm soát tài chính và thực hiện chương trình tối ưu hóa lợi nhuận;  Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Lê Tân


Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT