TP.HCM tăng tốc triển khai hiệu quả Nghị quyết số 98 của Quốc hội

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Kỳ họp HĐND TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng nhằm đáp ứng kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong bối cảnh tăng tốc triển khai hiệu quả Nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

TP.HCM tăng tốc triển khai hiệu quả Nghị quyết số 98 của Quốc hội - 1

Toàn cảnh Kỳ họp lần thứ 12 HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp chuyên đề) vào sáng nay 11/11/2023,

Tại Kỳ họp lần XII HĐND TP.HCM sáng ngày 11/11/2023, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ tin tưởng đại biểu HĐND TPHCM sẽ phát huy trí tuệ, tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ từng vấn đề, đưa ra những quyết định đúng đắn, hợp lòng dân để các chính sách quan trọng được kịp thời thông qua ngay tại kỳ họp. 

Theo đó, Nghị quyết đã được HĐND Thành phố thông qua, người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ công lập do UBND Thành phố thành lập, được hưởng mức lương, tiền công hàng tháng từ 60 triệu đồng đến 120 triệu đồng; tiền lương, tiền công hàng tháng đối với cấp phó của người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ công lập do UBND Thành phố thành lập từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

TP.HCM tăng tốc triển khai hiệu quả Nghị quyết số 98 của Quốc hội - 2

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cho biết kỳ họp lần này diễn ra trong 1/2 ngày. Các Đại biểu HĐND TP.HCM xem xét thông qua các tờ trình cụ thể hóa Nghị quyết 98: về tiêu chí, đối tượng, điều kiện được hưởng ưu đãi tiền lương, tiền công, chế độ phúc lợi và chính sách ưu đãi đối với các chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập và thù lao thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Quy định các lĩnh vực, tiêu chí, điều kiện, nội dung, mức quy định về hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trên địa bàn TPHCM.

TP.HCM tăng tốc triển khai hiệu quả Nghị quyết số 98 của Quốc hội - 3

Nghị quyết cũng quy định, cấp Trưởng các phòng, ban, phòng thí nghiệm, đơn vị trực thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập do UBND Thành phố thành lập được hưởng các mức lương, tiền công từ 40 triệu đồng đến 80 triệu đồng.

Cũng trên cơ sở triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết quy định các lĩnh vực, tiêu chí, điều kiện, nội dung, mức quy định về hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trên địa bàn TP.HCM, nhằm thúc đẩy việc hình thành và phát triển ngày càng nhiều các loại hình doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; xây dựng nền tảng vững chắc và lâu dài cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại TP.HCM, góp phần nâng tầm hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TP.HCM và cả nước lên ngang tầm và có khả năng cạnh với hệ sinh thái của các nước trong khu vực và quốc tế.

Theo đó, Thành phố xác định sử dụng ngân sách hỗ trợ không hoàn lại cho các dự án đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trên địa bàn Thành phố trong 9 lĩnh vực ưu tiên gồm: Thương mại điện tử; công nghệ tài chính; logistics; công nghệ giáo dục; y tế và chăm sóc sức khỏe; nông nghiệp công nghệ cao; an ninh mạng; phát triển bền vững; chuyển đổi số.

Dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ cho các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo tại TP.HCM giai đoạn 2023-2028 là 210 tỷ đồng dành cho giai đoạn tiền ươm tạo - ươm tạo - tăng tốc của các dự án.

TP.HCM tăng tốc triển khai hiệu quả Nghị quyết số 98 của Quốc hội - 4

Các đại biểu HĐND Thành phố biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, HĐND TP.HCM khóa X cũng xem xét, thông qua một số các nội dung cấp bách khác như: điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2023; về quy định mức chi lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố; mức chi hỗ trợ cộng tác viên sức khỏe cộng đồng trên địa bàn TP.HCM và chính sách hỗ trợ đối với người nghiện ma túy thực hiện cai nghiện ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy bị giam giữ theo thủ tục hành chính để xác định tình trạng nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn Thành phố.

TP.HCM tăng tốc triển khai hiệu quả Nghị quyết số 98 của Quốc hội - 5

Kỳ họp lần thứ 12, HĐND TP.HCM đã xem xét, quyết định công tác bổ sung 1 Phó Chủ tịch UBND và 1 Phó Chủ tịch HĐND phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp sẽ tiến hành công tác nhân sự nhằm đáp ứng theo yêu cầu, tình hình, nhiệm vụ đặt ra của TP. Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị các đại biểu phát huy trí tuệ, tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ từng vấn đề, từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn, hợp lòng dân để các chính sách quan trọng được kịp thời thông qua ngay tại kỳ họp này.

"Điều này cũng khẳng định quyết tâm triển khai thực hiện thành công Nghị quyết 98 của Quốc hội, Nghị quyết 18 của HĐND TP.HCM và sự chuẩn bị chắc chắn để thành phố cùng cả nước bước vào năm 2024 - năm bứt phá, tiến tới hoàn thành các kế hoạch 5 năm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI và Nghị quyết XIII của Đảng"- Chủ tịch HĐND TP.HCM nhấn mạnh.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bảo Minh

CLIP HOT